Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVHAV0:Anatomi

Skapad 2020-08-13 16:06 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
Vi vill känna oss trygga som nagelterapeuter, därför behöver vi kunskap om hur handen och kroppen fungerar. Under några veckor ska vi på grundnivå prata om anatomi.

Innehåll

Syftet med att arbeta med anatomi är att vi ska känna oss trygga som nagelterapeuter, därför behöver vi kunskap om hur handen och kroppen fungerar. Under några veckor ska vi på grundnivå jobba med anatomi.

Anatomi hjälper nagelterapeuten att vara medveten om risker. Att arbeta säkert och professionelt. Kunna ge professionell och hand-och armmassage.

Kanske det viktigaste av allt, få nöjda kunder.

Ni ska lära er att arbeta hygieniskt.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

 

Vecka Moment
41 Anatomi hand och arm. Microbiologi. Praktisk manikyr, lackteknik en färg. Reflektion
42 Fortsättning - anatomi hand och arm. Genomgång av nagelns delar. Praktisk manikyr, lackteknik en färg. Reflektion
43 Halloween-naglar. Skiss och utföra på tippar. Reflektion.
44 Höstlov
45 Fortsättning - anatomi hand och arm. Praktisk manikyr lackteknik en färg
46 Fortsättning - anatomi hand och arm. Proportioner - fila grundformer. Praktisk manikyr lackteknik fransk. Duka upp bordet -> städa. Reflektion.
47 Uppstart uppgift facktermer, ordbok. Praktisk manikyr lacka stående. Duka upp border -> städa. Reflektion
48 Prov på anatomi och nagelns delar. Uppgift-facktermer. Praktisk manikyr, lacka stående. Duka upp border -> städa. Reflektion
49 Uppgift facktermer. Praktisk manikyr-lacka stående bedömning. Duka upp border -> städa. Reflektion
50 Uppgift facktermer klart. Praktisk manikyr, lackteknik en färg Duka upp border -> städa. Bedömning. Reflektion
51 Resurs

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Anatomi

 • Bedömningsunderlag: Facktermer och manikyr

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
  Hav  -
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
  Hav  -
 • Färg och form.
  Hav  -
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
  Hav  -
 • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
  Hav  -
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation, till exempel fotografering av arbetet.
  Hav  -
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg.
  Hav  -

Matriser

Hav
HAVHAV0:Anatomi

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kursmål 1
Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.
Eleven gör i samråd med handledare en klassisk manikyr med lackning och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att ta betalt för. Eleven ordnar efter samråd med handledaren sitt arbetsbord Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer
Eleven gör med viss säkerhet en klassisk manikyr med lackning och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att ta betalt för. Eleven ordnar med viss säkerhet sitt arbetsbord Under arbetet upptäcker och löser eleven med viss säkerhet eventuella problem som uppkommer.
Eleven gör med säkerhet en klassisk manikyr med lackning och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. Eleven ordnar med säkerhet sitt arbetsbord. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar.
Kursmål 4
Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under skapandeprocessen.
Eleven utför och skiljer på de fem grundformerna med hjälp av handledaren.
Eleven utför och skiljer på de fem grundformerna med viss säkerhet.
Eleven utför och skiljer på de fem grundformerna med säkerhet.
Kursmål 5
Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.
Eleven beskriver och använder översiktligt anatomins och yrkets nomenklatur. Värderar dessa med enkla omdömen. Eleven använder med viss säkerhet relevanta facktermer.
Eleven beskriver och använder utförligt anatomins och yrkets nomenklatur. Värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven använder med viss säkerhet relevanta facktermer.
Eleven beskriver och använder utförligt och nyanserat anatomins och yrkets nomenklatur. Värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven använder med säkerhet relevanta facktermer.
Kursmål 7
Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.
Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker
Eleven använder med viss säkerhet digitala tekniker
Eleven använder med säkerhet digitala tekniker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: