Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA flyta eller sjunka

Skapad 2020-08-13 15:25 i Bruksskolan Tierp
I temat gör eleverna systematiska experiment som ger dem möjlighet att upptäcka att föremål som väger mer än samma mängd vatten sjunker, och tvärt om.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Nästan allt som finns på eller i hav och sjöar handlar det om att flyta eller sjunka, I alla tider har människor funderat över varför en del saker flyter medan andra sjunker. Det här NTA-temat handlar om fenomenet flyta eller sjunka. Hur fungerar det?

Innehåll

Övergripande mål och syfte:

Centralt innehåll - arbetsområde:

Arbetssätt

 • Vi kommer att använda ett vetenskapligt arbetssätt. Vi gör förutsägelse, experiment, dokumenterar resultaten och avslutande diskussion kring resultatet.
 • Vi kommer att arbeta i par efter en gemensam diskussion om uppdraget.

Bedömning och kunskapskrav

Du kommer att få ett uppdrag där bedömning görs av hur du:     

 • planerar en undersökning
 • genomföra en undersökning
 • dokumentera din undersökning
 • deltar i samtal och jämför egna och andras undersökningar
 • beskriver och ger exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga (med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek och form)
 • ha kännedom om vem Arkimedes var och vad han upptäckte.

 

Begrepp

Tyngdkraft, lyftkraft, vikt, volym, storlek, form och densitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Du planerar och genomför undersökningarna och kan formulera egna frågor
 • Fy  A 6
Du planerar och genomför undersökningarna med mycket stöd.
Du planerar och genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon egen fråga.
Du planerar och genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och kommer på egna lösningar och idéer.
Skriva och rita
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  A 6
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar.
Du kan självständigt göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Använda begrepp
Du kan förklara resultaten och använder ord som du lär dig (t.ex. tyngdkraft, lyftkraft, vikt, storlek, form)
 • Fy  A 6
 • Tk
Du kan förklara vissa av de ord du lär dig.
Du använder vissa ord som du lär dig när du förklarar resultaten.
Du använder ofta ord som du lär dig när du förklarar dina resultat.
Diskutera och berätta
Du diskuterar hur människan använt båtar och berättar om någon viktig naturvetenskaplig upptäckt
 • Fy  A 6
 • Tk  A 6
Du kan svara på enkla frågor om båtar i historien och om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och diskutera om hur båtar använts i historien och berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt.
Du kan berätta och diskutera hur båtar använts i historien på ett sätt som för samtalet framåt och berätta om flera naturvetenskapliga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: