Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, källkritik och samhället

Skapad 2020-08-13 15:26 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Källkritik och
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad är fake news? Vem har skrivit detta och varför? Jorden är platt! Med källkritik minskar du risken att bli lurad. Vem bestämmer i Sverige egentligen? Hur mycket makt har kungen? Det tar vi reda på. Har man rätt att vara annorlunda? Varför finns det mobbning? Hur gör man för att avstyra mobbning? Det försöker vi också ta reda på.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med källkritik, demokrati och diktatur, vad det innebär att vara medlem i samhället, mm.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bl. a.  läsa texter på Gleerups, se på filmer och diskutera tillsammans. Skriva frågor och svar, lära oss ta bra anteckningar, mm.

Vad ska du lära dig?

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Tillämpa källkritik på bl.a. historiska texter.

Kunna bestämma vad som är viktigt i en text eller film.

Kunna samarbeta.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Jag kommer att titta på hur du tar anteckningar, hur pass delaktig du är vid våra diskussioner, hur du skött dina läxor, hur det går för dig vid läxförhör och prov.

 

Uppgifter

 • Prov

 • PROV, ons, v.43, so/sh

 • PROV, ons, v.43, so/sh

 • PROV, ons, v.43, so/sh

 • Läxa, so/sh, ons, v.39

 • Läxa, so/sh, ons, v.39

 • Läxa, so/sh, ons, v.39

 • Läxa, so/sh, ons, v. 37

 • Läxa, so/sh, ons, v.37

 • Läxa, so/sh, ons, v. 37

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: