Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 4 Chapter 1-10

Skapad 2020-08-13 15:52 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 4 Engelska
Nästan två miljarder människor runt om i världen talar engelska. Tillsammans ska vi nu ta oss ett steg närmare att kunna förstå och kommunicera med dessa människor runt om i världen.

Innehåll

Pedagogisk planering – Engelska: Chapter 1-7.

Viktiga begrepp: Introduction, conversation, presentation

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 • Att prata, läsa, skriva och lyssna på engelska

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Du kommer få lära dig/öva på att:

 • Läsa olika texter på engelska och svara på frågor
 • Lyssna på texter på och avgöra vad som stämmer med det du hör
 • Skriva in de saknade orden i olika meningar
 • Beskriva sig själv och andra både skriftligt och muntligt

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 • Läsa och behandla texter ur bland annat Magic 4 och olika engelska barnböcker
 • Gemensamma genomgångar, diskussioner och uppgifter.

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

Du visar vad du kan under diskussioner, grupparbeten, exit-tickets och förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Magic 4 Chapter 1-10

Reading

Ej nått målet
----->
----->
----->
Återberättande
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du läser en kort text på engelska och återberättar med stöd vad du har läst
Du läser en kort text på engelska och återberättar kort vad du har läst
Du läser en kort text på engelska och återberättar utvecklat vad du har läst
Svara på frågor
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du läser en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att enkelt svara på frågor
Du läser en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att utvecklat svara på frågor
Du läser en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att mer utvecklat svara på frågor

Listening

Ej nått målet
----->
----->
----->
Återberättande
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du lyssnar på en kort text på engelska och återberättar med stöd vad du har läst
Du lyssnar på en kort text på engelska och återberättar kort vad du har läst
Du lyssnar på en kort text på engelska och återberättar utvecklat vad du har läst
Svara på frågor
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du lyssnar på en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att enkelt svara på frågor
Du lyssnar på en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att utvecklat svara på frågor
Du lyssnar på en kort text på engelska och visar att du förstår den genom att mer utvecklat svara på frågor

Writing

Ej nått målet
----->
----->
----->
Skriva text
 • En  A 6
 • En  A 6
Du skriver med stöd en kort berättande text om dig själv, en kompis eller liknande
Du skriver på egen hand en kort berättande text om dig själv, en kompis eller liknande
Du skriver en utvecklad berättande text om dig själv, en kompis eller liknande
Saknade ord
 • En  A 6
 • En  A 6
Du läser en enkel mening där ett ord saknas och placerar med stöd ett passande ord
Du läser en enkel mening där ett ord saknas och placerar ett passande ord
Du läser en längre mening där ett eller flera ord saknas och placerar passande ord

Speaking

Ej nått målet
----->
----->
----->
Samtal
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du för med stöd en enkel dialog med en kompis eller pedagog
Du för med viss säkerhet och på egen hand en dialog med en kompis eller pedagog
Du för med säkerhet och på egen hand en dialog med en kompis eller pedagog
Berättande
 • En  A 6
 • En  A 6
Du berättar med stöd om dig själv eller en kompis
Du berättar kort om dig själv eller en kompis
Du berättar utvecklat om dig själv eller en kompis
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: