Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text utifrån Klara Svenskan åk 5

Skapad 2020-08-13 15:58 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I ämnet svenska kommer vi under åk 5 att arbeta med olika typer av texter. Vi kommer att börja arbeta med den argumenterande texten.

Innehåll

Tidsperiod

V 35 - 43  

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför man tycker som man gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera sin argumenterande text på ett tydligt och övertygande sätt.

 

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt.

- göra olika övningar där ni ska träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar.

- planera en argumenterande text och skriva en insändare utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

- göra muntliga presentationer av din insändare och en reklamtext.

 

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en argumenterande text (insändare)

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text åk 5

Argumenterande text

E
C
A
Innehåll
Du har skrivit en argumenterande text med en röd tråd så att läsaren förstår.
Du har skrivit en argumenterande text med viss språklig variation med en röd tråd så att läsaren förstår .
Du har skrivit en argumenterande text med språklig variation och en tydlig röd tråd som gör din text lättläst.
Struktur
Du har med: * Rubrik * Inledning * Argument x3 * Avslutning * Signatur/Avsändare
Du förklarar dina argument och har en tydlig struktur som följer planeringen för en argumenterande text.
Du förklarar dina argument mycket väl och har en mycket tydlig struktur som följer planeringen för argumenterande text.
Språkliga drag, skrivregler
Du använder dig av styckeindelning. Du använder dig av bindeord på ett fungerande sätt. Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
Du använder dig av styckeindelning på ett fungerande sätt. Du använder dig av bindeord på ett väl fungerande sätt. De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.
Du använder dig av styckeindelning på ett väl fungerande sätt. Du använder dig av bindeord på ett mycket väl fungerande sätt. Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: