👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 ht-20

Skapad 2020-08-13 16:23 i Hallenskolan Mölndals Stad
MALL LPP F-3 Hallenskolan.
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen kommer du bland annat få lära dig addition och subtraktion med uppställning. Du kommer även få träna på att multiplicera, dividera och lära dig om tal i bråkform.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

 

 

Du kommer att få lära dig:

 • Talen 0-100.
 • Ental och tiotal.
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-20.
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång i talområdet 0-100.
 • Addition med tiotalsövergång 0-100.
 • Addition och subtraktion med uppställning med och utan växling i talområdet 0-100.
 • Multiplikation med 2, 5 och 10.
 • Division med 2, 3, 4 och 6.
 • Tal i bråkform.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp.
 • Räkna olika typer av uppgifter i boken och andra valda uppgifter.
 • Huvudräkningsuppgifter.
 • Diskutera tillsammans i klassen.
 • Konkret material.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra.
 • Välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
 • Använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att:
 • Lösa olika uppgifter skriftligt och muntligt.
 • Använda matematiska begrepp när du räknar.
 • Samtala och diskutera om olika matematiska problem.
 • Göra olika matematiska tester både muntliga och skriftliga.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3