Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kust och hav

Skapad 2020-08-13 18:38 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här temat läser vi om hur djur och växter har anpassat sig till ett liv vid kusten och i och hav.et. Vi lär oss också om hur människan har påverkat kusten och havet.

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Du ska ha kunskap om:

 • Varför haven är viktiga för jorden
 • Några olika växter och djur i havet och vid stranden
 • Hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten
 • Att kunna berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet
 • Att kunna ge exempel på hur människan påverkar haven
 • Ord och begrepp, som t ex: ekosystem, näringskedja, toppkonsumenter, producent, plankton, övergödning, kamouflage
 • Planera och genomföra en undersökning vid stranden.

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi kommer att arbeta med området i ca 4 veckor. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förmågor genom att vi läser, skriver, diskuterar, ser film mm om kust och hav. Vi gör exkursioner till stranden. Du får göra en egen fiskfälla och planera, genomföra och utvärdera en egen undersökning. Dessutom dokumenterar du ditt arbete genom att skriva, rita och fota.

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du bedöms i hur aktivt du deltar i arbetet och är med i diskussioner, samt hur noggrant du genomför undersökningar och dokumentationer.

Vi testar artkunskap, ord och begrepp genom prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: