Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi 1 Vt-21

Skapad 2020-08-13 19:05 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning
Hej och välkommen till kursen Psykologi 1. Kursen ger dig en möjlighet till en djupare kunskap om människans beteende samt hur våra känslor och tankar styr vårt sätt att hantera vår situation och tolka vår omvärld. Du kommer också studera de olika psykologiska perspektiven och deras betydelse för helhetssynen på människan. Vi ses på tisdag den 19/1 kl 09.00 via Teams då du kommer få mer information om kursen, dess innehåll och examinationsformer. Väl mött// Maria Gauffin.

Innehåll

Länk till Tidsplan/schema vt-21

Kurslitteratur

Bernerson,G, Cronlund,K, 2018, Mänskligt - psykologi 1 och 2b, Stockholm; Sanoma Utbildningar AB 

ISBN: 978-91-523-4446-0 

                                                                                         

Länkar

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/ 

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/ 

Norrtälje Komvux hemsida

www.norrtalje.se/komvux

Psykologilexikon

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon 

Skolverket Psykologi 1

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DPSK%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Inläsningstjänst

På din startsida på Unikum finns det en länk till inläsningstjänst där boken också  finns att lyssna på samt att det finns studiehandledning på flera språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
  Psk  -
 • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.
  Psk  -
 • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  Psk  -
 • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.
  Psk  -
 • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.
  Psk  -

Matriser

Psykologi 1 PSKPSY01 2020

F
E
C
A
Psykoanalys, Inlärning
Inte ännu
Eleven redogör översiktligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling.
Kognitiv, Biologisk, Socialps
Inte ännu
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt för delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av kognitionspsykologins, den biologiska psykologins och socialpsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar.
Tankar, känslor och beteende
Inte ännu
Eleven för enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. (Angående förklaringar till tankar, känslor och beteende.)
Perspektivens helhetssyn
Inte ännu
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Arv & Miljö
Inte ännu
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Social psykologi
Inte ännu
Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det.
Hälsa & Stress
Inte ännu
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Deadline
Eleven har missat deadline.
Eleven möter deadline.
Eleven möter deadline.
Eleven möter deadline.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: