Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa ht 20

Skapad 2020-08-13 20:13 i Tiundaskolan Uppsala
Gemensam läsning av "Fröken Europa"
Grundskola 5 SO (år 1-3) Geografi Svenska
Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till arbetet kring Europa i ämnet geografi.

Innehåll

 

Arbetsområdet

Jag kommer att läsa  ur boken Fröken Europa, en skönlitterär bok som knyter an till vårt arbetsområde i geografi, Europa. I boken får vi följa en skolklass som går i årskurs fem och som på lite märkliga sätt reser runt i några av våra europeiska länder. Historiska och nutida berättelser blandas med verklighet och fantasi samtidigt som läsaren får möjlighet att bekanta sig med nya plaster.  

Vi lyssnar tillsammans, därefter kommer vi att arbeta med olika skrivuppgifter knutna till den text vi hört samt  diskutera om det vi läst i grupp eller i par. 

Mål

Att med hjälp av läsningen utveckla ditt språk och din förståelse för omvärlden.
Öka dina kunskaper om olika delar av världen.
Förbättra din förmåga att analysera texter med hjälp av lässtrategierna.

Träna på att svara på frågor om texten och att skriva svaren med språklig variation.

Arbetssätt

Läsningen sker gemensamt i skolan då vi lyssnar på texten samt att vi gör skrivuppgifterna kopplade till texten vi läst.

Vi arbetar med aktivt lyssnande samt muntligt och skriftligt med övningar som är knutna till bokens innehåll.

Redovisningsform

Du visar din förståelse av innehållet både skriftligt som muntligt. Du deltar aktivt i de diskussioner vi har gemensamt i olika grupper.

Bedömning

Jag bedömer hur du förstår det du läser samt din förmåga att reflektera vid diskussioner och övningar vi gör både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: