Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 6 Lag och rätt HT 20, vecka 35-39

Skapad 2020-08-13 21:38 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap Historia
Vart du än går möts du av regler. Det kan gälla regler i fotboll, regler för hur man ska bete sig i klassrummet eller regler för hur ni gör saker hemma. Vissa av de här reglerna gäller bara en liten grupp men andra gäller alla som lever i ett samhälle. Men hur bestäms då dessa regler? Vem stiftar lagarna och hur förändrar man dem? Vem har egentligen bestämt att man står till höger i rulltrappan och går till vänster? Har någon verkligen bestämt att det måste vara så? I det här arbetsområdet kommer vi prata om just lagar, regler och normer. Vi kommer också prata om samhällets behov av lagstiftning och om vad konsekvenserna kan bli om man bryter en lag.

Innehåll

Innehåll

Under 5 veckor kommer vi att läsa om hur vårt rättssystem i Sverige fungerar. Vi kommer att diskutera dilemman och försöka hitta samband/skillnader mellan lagar, regler och normer. Med hjälp av texter, filmer och diskussioner kommer vi att lära oss om vad som sker i samhället när ett brott begåtts och vilka myndigheter som arbetar med detta och hur de arbetar. 

Med hjälp av olika scenarier kommer vi att försöka förstå vad det kan vara som gör att människor ibland begår brott och försöka koppla det till en orsaks- och konsekvenskedja.

Läromedel och sidor som vi kommer att utgå ifrån under arbetet:

Det kan komma att tillkomma texter och filmer under arbetets gång. 

När vi är färdiga med området ska du:

 1. Kunna skilja på lagar, regler och normer och kunna föra ett enkelt resonemang.
 2. Veta vilka våra fyra grundlagar är och vad de innebär.
 3. Veta att att lagar har förändrats genom tid.
 4. Veta vilka uppgifter en polis har.
 5. Kunna förklara hur gången från att ett brott begås till att den dom utdelas. 
 6. På ett enkelt sätt kunna förklara vad de olika personerna under en rättegång har för uppgifter. 
 7. Kunna diskutera varför människor begår brott och vad de får för konsekvenser för samhället och de enskilda individerna.
 8. Kunna resonera runt och värdera kring olika straff.
 9. Känna till några brottsrubriceringar, såsom misshandel, skadegörelse, bedrägeri, mened osv.
 10. Förstå begreppet skyldighet och rättighet.
 11. Kunna redogöra för några rättigheter och skyldigheter från 0 till 18 år.
 12. Visa att du kan förstår och kan använda dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet:
  - Lag, grundlag, regel, norm, moral, tradition, kultur, normkonflikt
  - Från brott till dom: häktad, häkte, misstänkt, förundersökning, åklagare, jurist, advokat, nämndeman, domare, domstol,  påföljd, målsägande, svarande, rättegång, dom, fängelse, kriminalvård, skyddstillsyn,bevis, brottsling, brottsoffer, husrannsakan, straffmyndig, konsekvens.
  - Rättssäkerhet,
  - Lagbok samt olika brottsrubriceringar,

Bedömning

 • Du kommer att få göra ett skriftligt prov.
 • Ditt deltagande när vi arbetar med olika dilemmafrågor.
 • Hur du använder dig av begreppen muntligt, och kopplar orsak – samband – konsekvens, i klassrummet kan  komma att ligga till grund för bedömningen. 
 • En argumenterande text - för eller emot dödsstraff som du kommer att få göra på svensklektionerna. 

Uppgifter

 • Prov om lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: