Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete; Barbapapa med familj

Skapad 2020-08-14 06:06 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med temat Barbapapa. I temat kommer vi utgå från dessa figurer: Barbapapa, Barbamama, Barbazoo, Barbalala, Barbabok, Barbaskön, Barbafin, Barbaflink och Barbastark.

Innehåll

TEMA/PROJEKT

Temat detta läsår är Familjen Barbapapa. Det är en saga med mycket fantasi och alla figurerna har olika egenskaper, intressen och kunskapsområden. Vi kommer att använda Barbafamiljen som en röd tråd mellan inflytande, trygghet, självkänsla, empati, respekt, gemenskap, experiment, sagor, bild, form, rörelse och musik samt språk och lek.

 

Barbapapa står för trygghet. 

 

anim barbapapa

 

 

 

 

 • Barbalala är intresserad av sång, musik och rörelse.anim_05barbalala

 

 • Barbabok är intresserad av språk. Barbabok lär oss nya ord och användandet av TAKK  (Teckenkommunikation) Bildresultat för barbabok

 

 Mål:

Trygghet och självkänsla: Vi vill ge barnen förståelse för sitt egenvärde och att alla är bra precis som man är. Vi vill ge möjligheten att kunna påverka sin dag genom ett flexibelt och lyhört arbetssätt.

Gemenskap: Vi vill ge barnen förståelse för att vi alla är olika men att vi är lika bra. Tillsammans stöttar vi och hjälper varandra och tar ansvar över vår gemensamma miljö.

Lek: Leken spelar en viktig och central roll, här utvecklas barnen tillsammans och tränar på det sociala samspelet. 

Språk: Vi vill utveckla barnens språk genom tecken, sång, ramsor, böcker samt genom våra dagliga samtal och diskussioner.

Skapande: Vi vill utveckla barnens intresse för att skapa med olika material, former och färger.

Genomförande:

Vi vill få in Barbafamiljen i barnens lek genom figurer, sagor, pussel, experiment och spel. I samlingen kommer vi använda oss av sång, rytmik, instrument och rörelse. Vi samtalar även med barnen kring jaget, olikheter och likheter, familj och trygghet. 

Barnen kommer att skapa i olika material som har anknytning till temat. 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och samtala kring det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg!

UTVÄRDERING

Barns inflytande och medskapande

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: