Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen Åk 5

Skapad 2020-08-14 08:15 i Björkö skola Öckerö
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 – 6 Biologi Kemi
Vart tar hamburgaren vägen när du ätit upp den? Hur orkar du springa? Kan man klara sig utan skelettet? Varför är blodet rött? Vad finns det i luften som du behöver? Dessa frågor ska vi söka svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte


Målet med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • Berätta om matens väg genom kroppen. (matspjälkning)
 • Veta varför och hur vi andas. 
 • Ge exempel på uppgifter som blodet har. 
 • Förklara hur muskler och skelettet i kroppen samverkar tillsammans. 
 • Veta vad energi är och hur vi använder den i kroppen.
 • Kunna förklara livets början och utveckling samt kunna ge exempel på vad som händer med kroppen när den blir gammal. 
 • Kunna berätta om några naturvetenskapliga upptäckter som gjort att vi ökat vår medellivslängd

 

Arbetssätt

Vi kommer att

 • läsa texter gemensamt och enskilt

 • arbeta med uppgifter i arbetsboken samt arbetsblad.
 • se faktafilmer om kroppen
 • diskutera innehållet i grupp och helklass
 • arbetat med gruppuppgifter tillsammans

 

Bedömning

Jag tittar på:

 • Hur väl du formulerar dina svar i arbetsboken och på arbetsbladen och hur utvecklade dina resonemang är.
 • Hur väl du formulerar dig i diskussion med andra.
 • Hur väl du hanterar NO-begreppen som tillhör kapitlet.
 • avslutande prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: