👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - TAL OCH TALS ANVÄNDNING

Skapad 2020-08-14 08:16 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Planering matematik åk 7 HT20 vecka 35-39 

Vecka 

Moment 

Aktiviteter 

Läxa/prov 

35 

Taluppfattning hela tal/decimaltal, tabellträning addition och subtraktion 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, träna additions- och subtraktionstabellerna digitalt och på papper

 

36 

Taluppfattning decimaltal, tabellträning  multiplikation/division 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 8-9, träna multiplikation och divisionstabellerna digitalt och på papper

 

37 

Multiplikation och division med 10,100 och 1000 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 20-21, NOMP 

 

38 

Multiplikation och division med 10,100 och 1000 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 20-21, NOMP 

 

39 

Repetition 

Arbetsblad och gemensamma uppgifter 

Prov 

 

Att kunna inför provet 

Begrepp 

Decimaltecken, decimaler, decimaltal, heltal, positionssystemet tex tiondel/tiotal, addition, subtraktion, multiplikation och division, större än, mindre än, likhetstecknet 

Metod 

Additions- och subtraktionstabellerna med flyt 

Multiplikations- och divisionstabellerna med flyt 

Multiplicera och dividera heltal och decimaltal med 10, 100 och 1000 

Resonemang 

Ange tal mellan två tal 

Sätta ut tal på en tallinje 

Storleksordna hela tal och decimaltal 

Kommunikation 

Använda matematiska begrepp för att kunna förklara resonemang inom området taluppfattning 

 

 

-Vad ska vi jobba med?

- Tabellträning - Addition, subtraktion, multiplikation och division

- Veta hur positionssystemet är uppbyggt med heltal och decimaltal

- Olika positioners värde i positionssystemet

- Ordna tal i storleksordning

- Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

- Multiplikation med tal mellan 0 och 1

 

- Matematiska begrepp

 

Arbetsmaterial

https://tierp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EvuU5hiJKRlCmTrC2EwCaIoBkgeiwc4cPYboSnG1IZhz5Q?e=TFQHha

 

 
 
 

Uppgifter

  • Prov i matte - Tal och tals användning

Matriser

Ma
Taluppfattning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Begrepp-positionssystemet
Visar grundläggande kunskaper om positionssystemet genom att godtagbart placera ut tal på tallinjer, skriva tal med siffror och bokstäver samt storleksordna tal i decimalform
Visar goda kunskaper om positionssystemet genom att med säkerhet placera ut tal på tallinjer, skriva tal med siffror och bokstäver samt storleksordna tal i decimalform
Visar mycket goda kunskaper om positionssystemet genom att dessutom använda talsystem med andra baser än 10.
Ny aspekt
Begrepp-avrundning
Visar godtagbara kunskaper om avrundning (uppg. 8 och 9A )
Visar goda kunskaper om avrundning och närmevärden.(uppg. 9A och B)
Visar mycket goda kunskaper om avrundning och närmervärden (uppg. 9 A och B)
Metod
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Löser uppgifter med viss säkerhet
Löser uppgifter med stor säkerhet inklusive öppna utsagor (räkna med x)
Metod
Avrundning
Löser uppgifter med viss säkerhet
Löser uppgifter med stor säkerhet
Resonemang
Använder enkla matematiska resonemang genom metoder och beräkningar
Använder delvis utvecklade resonemang genom att till viss del komplettera metoder och beräkningar med förklaringar
Använder utvecklade resonemang genom att komplettera metoder och beräkningar med relevanta matematiska förklaringar
Kommunikation
Resonemangen är till viss del möjliga att följa
Resonemangen är lätta att följa och det matematiska språket är godtagbart
Resonemangen är mycket lätta att följa och det matematiska språket är korrekt och relevant
Problemlösning
Påbörjar lösning av problemet
Löser delar av problemet
Löser hela eller större delen av problemet