Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 planering 7D

Skapad 2020-08-14 08:06 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Ekologi
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi kommer under dessa veckor att arbeta med arbetsområdet 1 ekologi/fotosyntes/förbränning samt arbetsområdet 2 hud/muskler/skelett. Du kommer att få lära dig vad fotosyntes och förbränning är, vad ett ekosystem är och hur det fungerar, hur energin vandrar i naturen samt hur hud, muskler och skelett fungerar. Vi kommer också bland annat plantera ärtor, mikroskopera, studera förbränning hos jästceller, dissekera fisk samt dokumentera och utvärdera laborationer.

Innehåll

Ämne: NO – Biologi                                                          

Lärare: Liqin (Lili) Xue liqin.xuetoro@edu.knivsta.se

Tidsperiod: v.34–46

 

Bok: Biologi Direkt

Grundläggande mål:

Kunna beskriva ekosystem och ekosystemtjänster och förklara deras betydelse för våra livsvillkor

Kunna formulera samband mellan materiens kretslopp och energins flöde i ekosystem

Upptäcka samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem

Diskutera olika faktorers inverkan på ekosystems bärförmåga

Kunna föra resonemang om vikten av biologisk mångfald och vad som gynnar och hotar den

Fundera över hur vi kan bidra till en hållbar utveckling inom ekosystemens gränser

Kunna diskutera olika energikällors för- och nackdelar för miljön

Kunna cellens delar + funktion.

Hudens olika delar och lager och hur de fungerar.

Hur kroppstemperaturen regleras.

Hur skelett och leder är uppbyggda och samverkar.

Hur kroppens olika muskler fungerar.

Hur träning påverkar våra muskler och hälsa.

Om olika problem och sjukdomar i huden och rörelseorganen.

Undervisning - arbetsmetoder:

Under lektionerna kommer vi att förklara och diskutera ekologi, ekosystem och människans påverkan på naturen samt huden och rörelseorganens betydelse både vid genomgångar, gruppdiskussioner och i enskilt arbete.

Vi kommer att genomföra enklare laborationer, samt träna på att redovisa dessa enligt praxis.

Bedömning arbetsområdet 1: Löpande i lektionsarbetet, diskussioner, genomförande och utvärdering av praktiska laborationer, laborationsrapport, samt prov vecka 40.

Bedömning Arbetsområdet 2: Löpande i lektionsarbetet, diskussioner, genomförande och utvärdering av praktiska laborationer, samt prov vecka 46.

Bra begrepp arbetsområdet 1: cellkärna, cellmembran, mitokondrie, cellvägg, vakuol, kloroplast, klorofyll, fotosyntes, förbränning, glukos, klyvöppningar, ekosystem, energi, konkurrens, symbios, konsument, producent, toppkonsument, energi, näringspyramid, energiprincipen, anrikning, nyckelart, miljögift, biologisk mångfald, ekosystemtjänster

Bra begrepp arbetsområdet 2: överhud, läderhud, underhudsfett, naglar, hår, kalk, benmärg, leder, funktion, brosk, skelettmuskler, glatta muskler och hjärtmuskel

 

Preliminär veckoplanering:

Vecka

 

Halvklass (Må)

Helklass (Ti)

Helklass (Fr)

Boken

34

 ---

 ---

Dela ut böcker

 

Uppstart Del 1

 

Intro: Vad är liv?

Cellen

s.5–7, 286–288

 

s.5–7,

s.286–288

 

35

Lab 1: Mikroskopering

Växt, djur, jästcell

Cellen

s.5–7, s.286–288

 

Jobba med ”Kan du” s.9

Fotosyntes och cellandning (förbränning)

s.96–98

 

Jobba med ”Kan du” s.98

 

s.5–9,

s.286–288

s.96–98

 

36

Lab 2: Mikroskopering 2 + start ärtlab

 

 

Äta och ätas

 

Näringskedja/

Näringsväv

 

s. 99–100

 

Äta och ätas

 

Energipyramiden och näringskedjor s.101–104

 

 

s. 99–100

s. 354–356

 

37

Lab 3: Förbränning hos bagerijäst

 

 

Konkurrens och samarbete

 

s.105–110

Konkurrens och samarbete,

 

s.105–110 

 

s.105–110 

 

38

Lab 4: Extraktion av klorofyll + mikroskopera klyvöppningar

Naturvetenskapligt arbetssätt

 

Intro hur skriver en labbrapport.

 

Börjar skriva med labbrapport

 

Jobba med labbrapport

s.354–356

 

39

Jobba med labbrapport

Jobba med labbrapport

 

Inlämning laborationsrapport

Vad är ett ekosystem?

s. 354–356

 

s.354–356

 

40

Lab 5: Studera en fröväxt

Vad är ett ekosystem?

s. 354–356

 

Vad är ett ekosystem?

s. 354–356

Biologisk mångfald

s-368

 

s.354–356

 

41

Vad är ett ekosystem?

s. 354–356

Biologisk mångfald

s-368

 

Repetera inför prov

Repetera inför prov

 

42

Biologiprov

Uppstart del 2

Repetition Cell och vävnad

s.121–125 och s.288

 

Hud

s.126–130

Jobba med ”Kan du” s.130 

 

Prov genomgång

s.126–130

43

Hud

s.126–130

Jobba med ”Kan du” s.130

 

Muskler

s.131–135

 

Muskler Forts.

s.131–135

Jobba klart med ”Kan du” s.135

 

s.131–135

 

44

Höstlov

 

 

 

45

Små labbar

Skelett

s.136–139

 

Skelett Forts.

s.136–139

Jobba klart med ”Kan du”

 

s.136–139

46

Rep

Rep

PROV: hud, muskler och skelett

s.130–139

47

Nyplanering

 

 

 

 

Filmer för repetition och fördjupad förståelse

Celler:

https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

Celler: https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/celler-och-vavnader/

Fotosyntes och förbränning:

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Ekosystem:

https://www.youtube.com/watch?v=kSiKn8c4JoA

Hud, muskler och skelett, Andreas Sandqvist

https://youtu.be/HVFNNc9pX-M

https://youtu.be/NYow1POmPAQ

 

https://youtu.be/Qfvjxj2VWxU

 

Vill du hellre lyssna på boken går det bra, här är länken, ladda ner det kapitel du är intresserad av att lyssna på, laddas ned som en komprimerad mapp, när du packar upp den hittar du inlästa delar av det kapitlet, nu kan du välja vad du vill lyssna på just i det kapitlet, filformatet är mp3.

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/biologi-direkt-upplaga-2-S3173739/ljudfiler/

Ladda ner Biologi Direkt som ljudbok i mp3-format. Direktböckerna är inlästa i mp3-format och kan laddas ner från vår hemsida utan kostnad.
www.sanomautbildning.se

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Ekologi

Grundläggande kunskaper saknas
På god väg
Grundläggande
Utvecklad
Välutvecklad
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Grundläggande kunskaper saknas
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband
Se samband och koppla ihop olika faktorers inverkan med ett eget ekosystem.
Grundläggande kunskaper saknas
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Resonera
Resonera kring hur människan påverkar naturen och ge exempel på hållbara åtgärder.
Grundläggande kunskaper saknas
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Laboration
Du kan följa och förstå en laborationsplanering, utföra lab säkert enligt instruktion, ställa frågor kring lab utförande och tänkta felkällor, lab dokumenteras och rapporteras vid genomgång.
Grundläggande kunskaper och handhavande saknas
Du når delar av målen för grundläggande nivå.
Du är aktivt engagerad, följer planering och instruktioner, dokumenterar och rapporterar.
Du kan ställa frågor kring lab utförande och felkällor, du för utvecklade resonemang i diskussions och slutsats delen i dokumentering och rapportering.
Du kan föra välutvecklade och underbyggda resonemang om lab utförande och felkällor och du för välutvecklade resonemang i diskussions och slutsats delen i dokumentering och rapportering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: