Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elktricitet

Skapad 2020-08-14 08:34 i Norrskolan Uddevalla
En planering om elektricitet och magnetism för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi kommer att lära oss om elektricitet och magnetism samt hur det påverkat både människan och samhället. Vi kommer även att genomför undersökningar och experiment om elektricitet och magnetism.

Innehåll

Mål

 

 • Veta vad menas med elektricitet
 • Känna till elektriska kretsar och veta hur de kan kopplas ihop
 • Kunna förklara hur enkla elektriska föremål fungerar

 

Viktiga ord och begrepp

 

 • kontakt
 • vägguttag
 • batteri
 • elledning
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • motstånd
 • elektrisk spänning
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • kortslutning

Arbetssätt

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 • se på film
 • läsa/lyssna på texter om elektricitet 
 • samtala/resonera om hur elektricitet och magnetism har påverkat människans levnadsvillkor och vilken betydelse det haft för samhället
 • svara på frågor om vad elektricitet är 
 • genomföra enkla undersökningar/experiment där du får lära dig hur du ska hantera materialet för undersökningen
 • skriva labbrapporter med hypotes, genomförande, resultat och slutsats

Bedömning 

 • Att du kan genomföra en undersökning och hantera materialet vi använder på ett säkert sätt.
 • Att du kan skriva och dokumentera hur du genomförde undersökningen/experimentet i din labbrapport. Att du fått med hypotes, genomförande, resultat och slutsats.
 • Du ska kunna förklara vad elektricitet är. 
 • Din förmåga att förklara hur olika kretsar kan kopplas ihop. 
 •  Din förmåga att förklara hur enkla elektriska föremål fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: