Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Förvaring" i trä, åk 4

Skapad 2020-08-14 09:08 i Gruvrisskolan Falun
• Vi kommer att arbeta med öppen förvaring en hylla, en hängare, en låda, ett ställ utan dörrar eller lock. • Vi kommer att sammanfoga trä med träplugg, spik eller skruv och lim. • Stor vikt kommer att läggas vid det personliga uttrycket, din förvaring skall samtidigt vara ett ”konstverk”. I detta ingår även en personlig färgsättning.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Vi kommer att arbeta med öppen förvaring en hylla, en hängare, en låda, ett ställ utan dörrar eller lock. Vi kommer att sammanfoga trä med träplugg, spik eller skruv och lim. Stor vikt kommer att läggas vid det personliga uttrycket, din förvaring skall samtidigt vara ett ”konstverk”.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet

 • Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Undervisningen skall även bidra till att eleverna utvecklar slöjd begrepp som beskriver arbetsprocessen, redskap, material och slöjdföremålets uttryck. Du ska göra en enkel skiss på ditt slöjdföremål, som du kan följa.

Undervisning

 • Visa vad en öppen förvaring skulle kunna vara. Visning av redan färdiga förvaringslösningar.
 • Planera och sök information/inspiration på webben och i böcker.
 • Tillverka eventuella mallar i naturlig storlek.
 • Genomföra projektet med lämpliga metoder och verktyg
 • Färgsätta med olika tekniker, bets, m.m
 • Reflektera och redovisa arbetsprocessen skriftligt.

Bedömning

Vi bedömer efter Lgr 11:

 • Formger och framställer föremålet
 • Utvecklar idéer och motiverar dina val
 • Hanterar verktyg
 • Redovisar arbetsprocessen

 

Jobba med

slöjd begreppen

Sammanfoga trä

Säkerhetsgenomgång

Handverktyg

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: