Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärsdalen Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-14 09:31 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Norra Hultet, Körsbärsdalen
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Låta barnen vara delaktiga i verksamheten genom att utgå från deras intressen.

STRATEGIER - Hur gör vi?

-Inventera barnens behov och intressen flera gånger under terminen.

-Vara närvarande pedagoger så vi även där kan upptäcka barnens intressen och behov.

 RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

-Vi ser att detta koncept fungerar, vi är lyhörda och tar vara på barnens intressen.

 

 

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vi har varit noga med att ha samma barnsyn och förhållningssätt för att barnen på ett tydligt sätt kan se ramarna i verksamheten. Barnens åsikter om innehåll och miljö har varit centralt. 

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Se ovan!

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Barnen har utvecklat förmågan att uttrycka sina behov och åsikter.

Hur märks det i barngruppen?

Barnen är öppna för nya idéer .

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Vi fortsätter på samma spår då vi ser det framgångsrikt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: