Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 HT 2021 - VT 2022

Skapad 2020-08-14 09:22 i Förslöv skola F-9 Båstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Under den här läsåret kommer vi jobba med att bygga upp ett ordförråd i spanska. Vi kommer bland annat att lära oss att berätta om oss själva, prata om mat, ställa frågor och lära oss en hel om den spansktalande kulturen. Vi kommer även att öva på att föra enkla dialoger och därmed träna på uttalet, träna på skriva korta meddelande och öva på hörförståelse. Tid. HT 2021- VT 2022.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanet

 • att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:

Du visar att du kan kommunicera i tal och skrift genom att:

 • I samtal, med hjälp av nya ord och uttryck, berätta om t.ex. dig själv och om någon annan. Du kan ställa och besvara följdfrågor
 • skriva olika slags texter så som korta meddelande och kort presentation om dig själv
 • använda dig av spanskan på lektionerna i så stor utsträckning som möjligt

Du visar att du kan förstå och tolka innehållet i spanska texter och talad spanska genom att:

 • återge och kommentera innehåll i korta texter som vi läser eller lyssnar på

Bedömning - dessa förmågor kommer att bedömas:

 • din förmåga att förstå enkelt talat spanska (Hörförståelse)
 • din förmåga att förstå innehållet olika slags enkla texter/korta meddelande (Läsförståelse)
 • din förmåga att kommunicera muntligt på enkelt spanska med ord, fraser och meningar (muntliga övningar)
 • din förmåga att uttrycka dig i skrift med hjälp av ord, fraser och meningar

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • träna kontinuerligt på att utöka vårt spanska ordförråd
 • träna på att förstå, sammanfatta och kommentera  olika korta texter
 • träna på att använda glosor i ett sammanhang
 • lära oss att använda olika slags verb, både regelbundna och oregelbundna
 • träna på de olika tempus så som presens
 • göra olika muntliga övningar
 • träna på att skriva korta meddelande
 • titta på olika serier där vi lär oss mer om den spansktalande kulturen
 • lyssna på sånger och ramsor

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: