Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Ht 2020

Skapad 2020-08-14 09:52 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 Teknik Fysik
Du ska under hösten få arbeta med NTA-temat "Kretsar kring el". Temat är uppbyggt kring ett antal uppdrag som du utför enskilt, i par eller i grupp.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Att följa instruktioner, genomföra undersökningar samt dokumentera och diskutera resultatet.

Använda begrepp som beskriver och förklarar elektriska kretsar, batterier, elektricitet och energikällor.

Elsäkerhet

Känna till historiska upptäckter som har påverkat vårt sett att leva.

Söka och använda information för att kunna jämföra olika energikällor. 

Koppla olika elektriska kretsar för att t ex. kunna konstruera en ficklampa. 

 

För att lära ska du: 

Delta och vara aktiv vid genomgångar i helklass.

Genomföra olika uppdrag (enskilt och i grupp). 

Se filmer om olika energikällor.

Vara med i gemensamma diskussioner kring resultat.

Läsa texter kopplade till uppdragen och temat.

Göra egna filmtrailers där du tar ställning till olika energikällor.

 

Du visar hur väl du kan när:

Du planerar och genomför dina laborationer.

Du är aktiv i muntliga diskussioner och kommer med egna förslag och lösningar.

Du dokumenterar dina undersökningar i text och bild.

Du använder begrepp för att beskriva energi, energikällor och elektricitet både muntligt och vid ett skriftligt prov.

Du resonerar kring hur energikällor och elektriska föremål har förändrats över tid och vilka för- och nackdelar dessa har på samhället och miljön.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el åk 4

Inte tillräckliga kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Du genomför undersökningar och kan formulera egna frågor
Du är osäker och behöver mycket stöd för att genomföra egna undersökningar.
Du genomför undersökningar med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du är osäker på hur utrustningen ska användas.
Du använder utrustningen på ett säkert och på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder utrustningen på ett säkert, fungerande och effektivt sätt
Du kan göra dokumentationer i skrift och bild
Du behöver mycket stöd för att göra enkla dokumentationer
Du gör enkla dokumentationer
Du gör utvecklade dokumentationer
.
Du har grundläggande kunskaper om el och kretsar
Du behöver stöd för att föra enkla resonemang om elektriska kretsar
Du kan föra enkla resonemang och till viss del förklara hur du kommer fram till ett resultat.
Du kan föra utvecklade och tydligt förklara och motivera hur du kommer fram till ett resultat.
Du kan resonera kring energikällors fördelar och nackdelar. Du använder begrepp.
Du har svårt att resonera kring olika energikällors för- och nackdelar. Du behöver utveckla dina kunskaper kring begrepp och hur man använder dem inom området Kretsar kring el.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor Du använder några enkla begrepp inom området Kretsar kring el när du beskriver samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor. Du använder flera begrepp inom området Kretsar kring el när du beskriver samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: