Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 4 ht-20

Skapad 2020-08-14 10:02 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
Du ska få mera kunskap om det liv som vikingarna levde. Hur de bodde, vad de åt, hur de besökte andra länder och vilka deras gudar var.

Innehåll

När vi avslutar området har du kunskap om:

Hur Norden befolkades.

Hur vikingarna reste till olika länder.

Asatron- vilka gudar de trodde på och hur världen var skapad. 

Hur deras vardagsliv var (boende, mat, lekar och husdjur).

Hur arkeologiska fynd kan berätta om vikingarnas liv.

 

För att få den kunskapen ska du få jobba på olika sätt:

Läsa/lyssna på olika faktatexter. 

Se på olika filmer och diskutera runt det vi sett. 

Göra en egen runsten.

Läsa sagor och berättelser om vikingarnas liv.

Träna viktiga begrepp på Quizlet.

Skriva egna faktatexter och svara på arbetsbokens frågor. 

 

Vi kommer att bedöma följande kunskaper:

Att du kan jämföra vikingatiden med vår tid, skillnader och likheter.

Att du kan redovisa viktiga begrepp.

Att du kan beskriva gudarnas värld.

Att du kan beskriva hur och varför vikingarna reste till andra länder.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Vikingar

Matris Vikingatiden åk 4

Bristande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Samhället
Hur de bodde.
Du utvecklar inte ditt svar på ett tydligt sätt
Du vet hur vikingarna bodde.
Du kan beskriva med egna ord hur vikingarna bodde.
Religion
Asatron
Du utvecklar inte ditt svar på ett tydligt sätt
Du känner till asatron och kan ge exempel på någon gud.
Du känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Du vet att kristendomen kom till Sverige.
Vikingatåg
Handel Plundringar Resor
Du utvecklar inte ditt svar på ett tydligt sätt
Du vet att vikingarna åkte och bedrev handel och plundrade.
Du vet var vikingarna åkte och bedrev handel och plundrade.
Viktiga ord och begrepp
Du redovisar för få eller inga begrepp
Du känner till några viktiga ord och begrepp.
Du kan minst 10 viktiga ord och begrepp.
Jämförelse vikingatiden-vår tid
Du utvecklar inte ditt svar på ett tydligt sätt
Du kan göra några jämförelser.
Du kan beskriva likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: