Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So Värdegrund

Skapad 2020-08-14 10:24 i Blästadsskolan GRS Linköping
Värdegrundsarbete
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Värdegrundsarbete. Vem är jag? Vad tycker jag? Vad tycker mina klasskamrater? Tycker vi olika eller tycker vi lika? Vad har jag för rättigheter? Vad har jag för skyldigheter?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 • I läroplanen uttrycks vikten av att lära elever att respektera andra människors egenvärde. Att  lära elever att hjälpa andra människor och ta avstånd från diskriminering, förtyck och kränkande behandling. Genom att få större självkännedom och kunskap om sina klasskamrater ökar förhoppningsvis förståelsen för varandras likheter och olikheter vilket i sig genererar till att respekten för varandra ökar.  Medvetenheten om att ens egna handlingar kan påverkar andra människor positivt eller negativt är en viktig insikt i värdegrundsarbetet. 

 

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

 • ord som beskriver hur en bra kompis är (ex hjälpsam, snäll, modig, trevlig)

 • Blästadsskolans ordningsregler

 • rättigheter och skyldigheter

Du kommer att lära dig genom att:

 • få tillfällen att berätta, lyssna och se på film
 • arbeta med olika typer av dilemman
 • med eller utan bildstöd diskutera grundläggande värderingar utifrån dina egna förutsättningar
 • tillsammans med andra arbeta med Blästadsskolans ordningsregler
 • göra ett vänskapsmoln
 • göra en kompisbok
 • spela teater 

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • vara aktiv under lektionerna

 • delta, ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor

 • lyssna på andras åsikter och framföra egna åsikter och argument

 • visa respekt för andra människors egenvärde

 • redovisa dina förmågor i samtal med bildstöd i grupp och enskilt fortlöpande under arbetets gång.

 

Syftet med arbetet, enligt Läroplan för grundsärskolan 2018, är att:

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6

Matriser

SO
Matris/bedömning av arbetsoråde Värdegrund SO år 4-6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
 • SO  1-3
Du kan medverka i samtal kring hur en bra kompis är.
Du kan föra enkla resonemang kring hur en bra kompis är.
Du kan ge många exempel på hur en bra kompis är och föra välutvecklade resonemang om konsekvenserna av att vara en bra kompis?
 • SO  1-6
 • SO  1-6
 • SO  E 6
 • SO  C 6
 • SO  A 6
Du kan ge exempel på enstaka ordningsregler som Blästadsskolan har och bidra till resonemang om varför de kan behövas
Du kan ge exempel på Blästadsskolans ordningsregler och föra enkla resonemang om varför de behövs.
Du kan ge många exempel på Blästadsskolans ordningsregler och föra välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: