Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 5b

Skapad 2020-08-14 10:11 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Lektionerna kommer att bedrivas vid Alsikehallen, tisdagar 14.25-15.15 och torsdagar 08.15-09.05.
Du ska vara ombytt så du kan delta i undervisningens olika moment.

 

Terminsplanering

 

 

Tisdag

Torsdag

Övrigt

V 34

Uppstartsdag

Promenad (samling vid Adolfsbergskolan)

 

V 35

Rörelse

Rörelse

Ute

V 36

Rörelse

Rörelse

Ute

V 37

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil

Ute

V 38

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil

Ute

V 39

Rörelse

Rörelse

Ute

V 40

Rörelse

Rörelse

Ute

V 41

Orientering

Orientering

Ute

V 42

Orientering

Orientering

Ute

V 43

Orientering

Orientering

Ute

V 44

Höstlov

Höstlov

 

V 45

Rörelse

Rörelse

Inne

V 46

Rörelse

Rörelse

Inne

V 47

Filuftsliv

Friluftsliv

Inne

V 48

Takt och rytm

Takt och rytm

Inne

V 49

Takt och rytm

Takt och rytm

Inne

V 50

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil

Inne

V 51

Hälsa och livsstil

Hälsa och livsstil

Inne

  Ändringar kan komma att ske.

Undervisningens innehåll

Rörelse
  • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastik och andra redskap
  • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik
Hälsa och livsstil
  • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer
  • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning
  • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
Friluftsliv och utevistelse
  • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider
  • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser
  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: