Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 3, grupp 5

Skapad 2020-08-14 10:26 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
Planering och bedömning av kursen spanska 3

Innehåll

Semana

Clase 1

Clase 2

35

Presentaciones escrito y oral

Presentaciones escrito y oral

36

Repetition av grundskolan

Repetetion av grundskolan

37

Diagnos

Utvärdering av diagnos

38

Capítulo 1 ¿Qué tal las vacaciones?

Ordförråd: skolämnen, skolglosor, semesterresa

Grammatik: regelbunden perfekt se s.212

Capítulo 1 ¿Qué tal las vacaciones?

Ordförråd: skolämnen, skolglosor, semesterresa

Grammatik: regelbunden perfekt se s.212

39

Capítulo 1 ¿Qué tal las vacaciones?

Ordförråd: skolämnen, skolglosor, semesterresa

Grammatik: regelbunden perfekt se s.212

Test på kapitel 1, skriftligt eller muntligt

Hörförståelse: Lyssna på radioprogram/se filmklipp

40

Capítulo 2 ¿Vosotros también sois del Real Madrid?

Ordförråd: sport, motsatsord, semesterresa, hotell

Grammatik: reflexiva verb, regelbunden perfekt se s.212

 

Capítulo 2 ¿Vosotros también sois del Real Madrid?

Ordförråd: sport, motsatsord, semesterresa, hotell

Grammatik: reflexiva verb, regelbunden perfekt se s.212

Hörförståelse: s38

41

Capítulo 2 ¿Vosotros también sois del Real Madrid?

Ordförråd: sport, motsatsord, semesterresa, hotell

Grammatik: reflexiva verb, regelbunden perfekt se s.212

Hörförståelse: s. 39

Test på kapitel 2, skriftligt eller muntligt

 

Läsförståelse: s.40

42

Capítulo 3 Vivir como en un hotel

Ordförråd: sport, motsatsord, semesterresa, hotell

Grammatik: reflexiva verb, oregelbunden perfekt, oregelbunden particip se s.212,

Capítulo 3 Vivir como en un hotel

Ordförråd: sport, motsatsord, semesterresa, hotell

Grammatik: reflexiva verb, oregelbunden perfekt, oregelbunden particip se s.212,

43

Läs/hörförståesle prov

Skriftligt prov på reg. och oreg. Perfekt, ordförråd, meningar och fraser till kapitel 1-3

Matriser

ModSpa
Spanska steg 3 - kunskapskrav

Centralt innehåll

Inte där än
E
+
C
+
A
Förstå innehåll
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Välja texter och talat språk
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig tydligt
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera företeelser - Spansktalande världen
Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: