Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden åk 5

Skapad 2020-08-14 10:33 i Gylle skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med Nordens geografi samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska länderna. Vi kommer att se film och läsa texter på danska och norska.
Grundskola 5 Geografi
Du kommer att få lära dig om Norden genom att läsa i läroboken Puls Geografi Norden och jobba i ett arbetshäfte. Vi kommer också att använda kartböcker, blindkartor samt titta på filmerna "Geografens Testamente Norden" och där följa med Holger och Mårtensen på deras resa genom Norden. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar näringar, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga och naturtillgångar.

Innehåll

Tidsplan

Höstterminen 2020 under geografilektionerna i ca 8 veckor.

Mål

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan. Du ska kunna namnge de nordiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg i Norden.
Du ska få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på. Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker
 • lyssna på de olika språken
 • arbeta i eget faktahäfte om Nordens länder
 • göra kunskapsprov på Norden där Nordens karta ingår

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i klassdiskussionerna
 • att använda en atlas
 • förklara vissa grundläggande begrepp i geografi
 • svara på frågor om Norden i ett kunskapstest med både fakta och kartkunskap
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: