Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige geografi

Skapad 2020-08-14 10:35 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 Geografi Svenska Samhällskunskap
Vi ska nu lära oss om Sverige! Genom att se på TV-serien "Geografens testamente - den stora Sverigeresan" ska vi få lära oss och få upp intresset för platser och natur i Sverige.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att med utgångspunkt från UR:s serie "Geografens testamente - den stora Sverigeresan" arbeta med:

 • kartans uppbyggnad med skala, färger och symboler
 • olika typer av kartor
 • namn och läge på Sveriges landskap, större orter, vattendrag och berg
 • natur- och kulturlandskap
 • ord och begrepp inom geografin 
 • minoritetsbefolkningar i Sverige

Vi kommer inte enbart att se på "Geografens testamente", utan vi kommer också att arbeta med andra läromedel och ha arbeten i form av grupparbeten, gruppdiskussioner och enskilt arbete.

Ord och begrepp

 geografi, karta, landskap, Polcirkel, naturlandskap, kulturlandskap, invånare, klimat, myr, tätort, tematisk, topografisk, stad, slätt, kommun, befolkning, minoritet, älv, kust, fjäll, å, ås, skärgård, hamn, kanal, 

 

Bedömning

Genom diskussioner och uppgifter i klassrummet kommer jag att bedöma dina kunskaper. Du kommer att få göra olika uppgifter som handlar om ovanstående punkter. 

När grundarbetet är gjort kommer du att ha en avslutande diagnos. Där ska du visa att du kan:

 

 • de 5 största sjöarna i Sverige
 • Sveriges  2 största öar
 • förklara 10 begrepp
 • minst kunna placera 7 landskap och 5 städer på kartan
 • förklara skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap
 • kunna nämna och placera ut Sveriges 3 landsdelar
 • skillnaden mellan tematisk och topografisk karta
 • berätta om Sveriges minoritesbefolkning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: