Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Materia och kraft , elektricitet och elektromagnetism" åk 7 Rinkebyskolan

Skapad 2020-08-14 10:34 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområde elektricitet och magnetism.
Grundskola 9 Fysik
Elektricitet är ett grundläggande fenomen i naturen . I dag bygger stora delar av vårt moderna samhälle på elektricitet, vilken betydelse har elen för oss? Vad händer när vi får strömavbrott? Vi människor har kunnat producera elektricitet i drygt 150 år. Vad är elektricitet? Är den farlig? Är den nyttig? Varifrån kommer elektriciteten som vi har i våra vägguttag? Vi jobbar med elektriska kretsar, hur kan man skapa magneter med hjälp av elektricitet och hur elektricitet kan skapas med hjälp av magnetism? Vad är materia och hur bestämmer vi massa, längd och volym? Hur rör sig molekylerna i fast-, flytande och gasform? Densitet, vad är det? Newton, vem var det och vad har han med krafter att göra? När välter ett föremål? Och varför är en rullebör bra att köra tunga saker i? Om du behöver knipsa ditt lås lånar du vår gigantiska bultsax, hur funkar den? Är friktion en positiv eller negativ kraft?

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 • Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fysiken och vardagslivet Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

 •  3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 

Som stöd för inlärning kommer du att ha:

Tillgång till den digitala läromedlen Clio samt på lektionen utdelat material.

Tavelgenomgångar, instuderingsfrågor och systematiska undersökningar i elektricitet och magnetism, göra laborationer, ha genomgångar, diskutera och resonera, och titta på filmer och använda  digitala verktyg som förklarar och belyser olika begrepp inom området.

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Testa dig själv genom att använda olika diagnoser läraren erbjuder, Instuderingsuppgifter inför

provet, videoklipp på YouTube eller tekniska hjälp vid redovisningar.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 I bedömningen kommer jag att titta på:

 din förmåga att förstå och förklara begreppen.

 • din förmåga att laborera säkert och på ett fungerande sätt
 • din förmåga att skriva en labbrapport
 • Området avslutas med skriftlig test av de olika begreppen samt en inlämning av en laborationsrapport.

Matriser

Fy
Sammanfattande matris för ämnesområdet Elektricitet och elektromagnetism

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Prov
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Skriftlig uppgift
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: