Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 ht 2020

Skapad 2020-08-14 10:48 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Hur är det att leva i vår världsdel Europa? Hur ser det ut i de olika delarna och hur har människan påverkat och påverkats av landskapets olika möjligheter.
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med södra och östra Europa på höstterminen. Vi läser om länder, klimat och naturtyper samt hur människor lever och bor.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
 • Din kunskap om Europas namngeografi.
 • Din kunskap om jordens resurser.
 • Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
 • Din förmåga att beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Så här kommer du arbeta:

 • Vi läser tillsammans om Europas länder, klimat och naturtyper. 
 • Vi läser ur Fröken Europa.
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa och geografens testamente.
 • Vi använder olika källor som faktaböcker, Gleerups digitala läromedel, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor och Seterra för att träna namngeografi.

Så här visar du dina kunskaper:

 • muntliga diskussioner och resonemang
 • arbetet under lektionerna
 • tester
 • lektionsavstämningar genom t.ex. formulär
 • prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Arbetsområde: södra- och östra Europa

F
E
C
A
Du har ännu inte visat detta.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och visar det genom att ge exempel på detta. Du kan föra enkla resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och visar det genom att ge exempel på detta. Du kan till viss del föra mer utvecklade resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan förklara begreppen natur- och kulturlandskap och visar det genom att ge exempel på detta. Du kan föra utvecklade resonemang kring natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ännu inte visat detta.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Du har ännu inte visat detta.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor på ett välfungerande sätt.
Du har ännu inte visat detta.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet placera ut de flesta av Europas länderna på en karta.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet placera ut Europas länder på en karta.
Du har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet placera ut Europas länder på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: