👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s Up Engelska åk 4

Skapad 2020-08-14 10:37 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
En beskrivning på hur och varför vi arbetar med ämnet engelska.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Hur vi kommer att arbeta med engelskan denna termin.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att träna på det som står i centrala innehållet i läroplanen. Vi kommer bland annat att:

 • Lyssna på tydlig talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text som ges i lugnt tempo.
 • Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger om vardagliga ämnen, intervjuer och presentationer.
 • Skriva olika typer av enkla texter på engelska.
 • Titta på engelska program på TV.
 • Prata om och träna på enkel engelsk grammatik.
 • Läsa och arbeta med olika typer av enkla texter på engelska.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
 • Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.

Visa lärande:

Lärandet visar du genom att fortlöpande delta aktivt under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta texter, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer att ha glosförhör, muntliga förhör och vid några tillfällen diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Matris i engelska för åk 6

Engelska

E
C
A
Förstå talad engelska
Du förstår oftast enkelt tal som ges i lugnt tempo.
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska som ges i lugnt tempo. Du kan följa enkla instruktioner vilket visar att du förstått.
Du visar stor förståelse för vad du hör. Du förstår helheten och detaljer i det du hör.Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehåll samt genom att följa instruktioner.
Läsa och förstå
Du förstår oftast enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Du visar stor förståelse för vad du läser på engelska. Du förstår helheten och detaljer i text. Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet i texten.
Skriva
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar då du skriver.
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du gör enklare förbättringar när du skriver.
Du kan i skrift uttrycka dig tydligt och sammanhängande. Du bearbetar språket och gör förbättringar då du skriver. Du kan i enkel form anpassa språket efter situation.
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du gör enklare förbättringar när du pratar.
Du kan uttrycka dig tydligt och sammanhängande. Du bearbetar språket och gör förbättringar när du pratar. Du kan i enkel form anpassa språket efter situation.