Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4

Skapad 2020-08-14 10:47 i Hertingsskolan Falkenberg
Vad är egentligen teknik?
Grundskola 4 Teknik
Enkla maskiner I alla tider har vi använt tekniska hjälpmedel. Några av de tidigaste mest använda uppfinningarna brukar kallas för enkla maskiner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla förmågan att:

* Förstå vad som kan vara teknik.
* Tänka kring vad tekniken har gjort för människan.
* Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren.
* Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
* Använda ämnesspecifika ord.

 

Bedömning - vad och hur

Genom detta arbetsområde kommer du få möjlighet att lära dig...

* om de fem enkla maskinerna.

Jag kommer bedöma din förmåga att...

* samtala om teknik.
* använda dig av ämnesspecifika ord.
* dokumentera arbetsprocesser.
* resonera kring tekniska system.

Detta gör jag genom att...

* lyssna på på dig under diskussioner, samtal och aktiviteter.
* läsa de texter och dokumentationer du gör.

Undervisning och arbetsformer

* arbeta tillsammans genom samtal, diskussioner.
* arbeta både enskilt och i mindre grupper.
* ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.
* ta reda på några ämnes-specifika ord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: