👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Köket" användbara saker åk 5

Skapad 2020-08-14 11:11 i Gruvrisskolan Falun
Tillverka något där du använder tekniken urholka;gör något till köket tex. slev,sked ,gör något du kan ha med dig på utfärden i skogen att dricka ur exempelvis en fin kåsa i lindträ.Du kan även tillverka en båt med lastutrymme m.m.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I denna uppgift kommer ni att få arbeta bla. med skärande verktyg så som kniv och skölp. Detta är gammal hantverksteknik för skapande och design, samt forma ytterligare med ändamålsenliga verktyg till användbara saker i köket/hemmet.

Innehåll

Forma

Detta är en uppgift där eleverna kommer att få arbeta med form och funktion. Vi kommer att prata om vad som är estetiskt och hur man ska tänka på för att sleven faktiskt ska kunna användas. Eleverna ska göra förslag på sitt föremål som skissas upp. Den huvudsakliga bearbetningen kommer att ske med skärande verktyg och verktyg passande för ändamålet.

 

Jobbet bedöms efter:

Lgr 11, det Centrala innehållet.

Du kan visa att du kan framställa föremålet som du tänkt och använt lämpliga redskap.

Du kan utveckla idéer och motivera varför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6