Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-08-14 11:19 i Vasaskolan Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att fortsätta att arbeta med talen 0-100. Du kommer att få lära dig mycket om subtraktion och addition inom talområdet. Vet du vad division och multiplikation är? Om inte så kommer du veta innan denna bok är slut. Du kommer också få lära dig vad begreppet bråk betyder inom matematiken. Detta är en spännande bok som kommer ge dig massor av ny mattekunskap.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att du ska uppnå kunskapskraven i årskurs tre ska du nu få lära dig: 

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • du ska få arbeta med praktiskt material,
 • delta i diskussioner
 • lyssna på genomgångar
 • spela spel 
 • färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

 • i det dagliga arbetet,
 • genom att göra ett test efter varje kapitel 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • deltagande i diskussioner.
 • resultaten på proven, muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: