Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska år 7 ht 20 (PKU)

Skapad 2020-08-14 11:07 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Franska åk 7, ht del 1
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Franska år 7 Bonjour et bienvenue au cours de français! Hej och välkommen till franskan! Vad roligt att just du valt att läsa franska. Tillsammans kommer vi att lära oss en massa franska. Boken vi använder i undervisningen heter Chez nous och det finns både en text- och en övningsbok. Jag förväntar mig att du arbetar aktivt på lektioner men även hemma under ca 10-15 min per dag. Vi har läxa till fredagar. I planeringen ser du även vad du kan arbeta hemma med. Förutom proven som ligger inlagda i planeringen så kommer vi att ha ett antal oförberedda diagnostiska test också. Vi håller kontakten via vår grupp i Teams. Chez nous 2

Innehåll

Arbeta hemma:

- Läs texten högt och kontrollera att du förstår den (den finns att lyssna på ovningsmastaren.se). Gloslista till texten finns längst bak i boken.

- Arbeta med övningarna på ovningsmastaren.se (Här kan du även få hjälp med uttalet).

- Träna på glosor på quizlet.com

 

Terminsplanering franska 7 ht20

 Planeringen är preliminär. 

v

Datum

Lektionsinnehåll

Träna själv

TB – textbok

ÖB - övningsbok

LÄXOR till    fredagar

 

 

34

fr

Intro - Bonjour! Kapitel 1a

Hälsningsfraser, siffror 1-12

TB p.10-13

ÖB p. 4-11

 

 

35

ti

La France/Tu connais Paris?

ÖB p.4-7

 

 

 

fr

1b

TB p. 14-17

 Kapitel 1a

 

36

ti

Räkna till 20

 

 

 

 

fr

Presentera sig

ÖB p. 12-17

 Siffror 1-20

 

37

ti

 

 

 

 

 

 

fr

Tala om ålder

 

 Kapitel 1b

 

38

ti

 1c

TB p. 18 - 19

 

 

 

fr

TEMADAG

 

 

 

39

ti

 Avoir, un/une

TB p. 20-21

 

 

 

fr

 Presentera en kamrat

ÖB p. 21

 Kapitel 1c

 

40

ti

UTVECKLINGSSAMTAL

 

 

 

 

 

fr

Muntligt

 

 Träna muntligt

 

41

ti

Muntligt/révision

 

 

 

 

fr

Révision

Träna inför prov

 Träna inför prov

 

42

ti

Révision

Träna inför prov

 

 

 

fr

Prov (på kapitel 1a, 1b, 1c)

 

 

 

43

ti

2a

TB p. 28-29

 

 

 

fr

Être, klockan – hel- och halvtimmar

TB p. 30-34

 Être i presens

 

44

 

VACANCES

 

 

 

45

ti

2b

TB p. 32-34

ÖB p.35

 

 

 

fr

Klockan – alla klockslag

TB p.35

ÖB p. 36-37

 Kapitel 2a

 

46

ti

 Skolämnen, veckodagar

TB p. 34

 

 

 

fr

2c

TB p.36-37

ÖB p. 42-43

 Kapitel 2b

 

47

ti

 Klassrumsfraser, ord för saker i klassrummet

 TB p.39, Träna inför prov

 

 

 

fr

Avoir, bestämd artikel

Träna inför muntligt

TB p.38, ÖB p. 48,

Träna inför prov

 Träna inför prov

 

48

ti

Prov (på kapitel 2a, 2b, 2c)

 

 

 

 

fr

ELEVENS VAL

 

 

 

49

ti

 Muntligt/film (tala/samtala)

 

 

 

 

fr

Muntligt/film/realia

 

 

 

50

ti

 Realia

 

 

 

 

fr

Noël

 

 

 

51

ti

 ELEVENS VAL               

 

 

 


 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

 

 

 

E

C

A

LYSSNA

!

Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.

LÄSA

2

Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

TALA

3

a.Muntlig framställning: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

b.Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion

Muntlig framställning: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt språk till syfte, mottagare och situation.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Samtala

4

Samtal: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Samtal: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande.

SKRIVA

5

a.Du skriver olika texter med enkelt och begripligt språk och använder dig av enstaka ord och fraser.

b.Du kan bearbeta och göra enstaka och enkla förbättringar av egna framställningar.

Du skriver olika texter med enkelt och relativt tydligt språk och använder dig av enstaka ord och fraser.

Du kan bearbeta och göra  enkla förbättringar av egna framställningar.

Du skriver olika texter med enkelt, tydligt och sammanhängande språk.

Du kan bearbeta och göra  enkla förbättringar av egna framställningar.

SAMHÄLLE OCH KULTUR

6

Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

STRATEGI

7

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda   strategier för lyssnande och läsning

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda flera olika strategier  för lyssnande och läsning

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: