Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A kapitel 2

Skapad 2020-08-14 11:07 i Jonsboskolan Hedemora
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss sambandet mellan addition och multiplikation, pratar om kommutativa lagen i multiplikation. Vi tränar på att räkna multiplikation och att på se sambandet mellan olika multiplikationstabeller ( t ex 2 och 4)

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Mulitplikation - faktor - produkt
 • Kommutativa lagen

Konkretisering av mål:

Du ska kunna: 

 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • bilda en multiplikation av en addition
 • multipliktionstabellerna med 5 och 10 och förstå sambandet mellan dessa
 • multiplicera med 10 och 100 och förstå hur det fungerar
 • bilda multiplikationer samt förstå sambandet mellan multiplikationstabellerna 2 och 4, 4 och 8, 3 och 6 
 • räkna multiplikation med 9 och 7
 • förstå den kommutativa lagen i multiplikation med häjlp av en bild
 • kommutativa lagen - förstå att faktorerna kan byta plats men svaret på verkas inte
 • lösa problemlösningsuppgifter inom mulitplikation

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 2

Du har nått en del av målet.
Du har nått målet.
Sambandet mellan multiplikation och addition
Du kan göra multiplikationer av additioner
Multiplikation med 5 och 10
Du kan räkna multiplikation med 5 och 10 (du kan tabellerna)
Multiplikation med 10 och 100
Du kan räkna multiplikation med 10 och 100 och förstå hur det fungerar
Multiplikation med 2 och 4
Du kan räkna multiplikation med 2 och 4 och se sambandet mellan tabellerna
Kommutativa lagen
Du förstår att produkten blir densamma även om faktorerna byter plats (4*3 och 3*4)
Multiplikation med 4 och 8
Du kan räkna multiplikation med 2 och 4 och se sambandet mellan tabellerna
Multiplikation med 3 och 6
Du kan räkna multiplikation med 3 och 6 och se sambandet mellan tabellerna
Multiplikation med 9 och 7
Du kan räkna multiplikation med 9 och 7
Problemlösning
Du kan använda dig av uppställning som metod vid problemlösning. Du kan visa hur du tänker och skriva svar.
Begrepp
Du kan använda begreppen multiplikation, faktor, produkt, kommutativa lagen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: