Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet-Jaget- Lika värde grovplanering ht-20

Skapad 2020-08-14 11:13 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi vill stärka varje barns identitet. Få varje barn att förstå sitt eget värde. Skapa trygghet och stärka gemenskapen i gruppen. Jaget: Vi vill att barnen ska bli medvetna om sig själva, hur ser vi ut , olika och lika.

Innehåll

Tema: Vi jobbar med jaget.

* Självporträtt : alla barnen gör sitt självporträtt efter ålder .

* Längdfigurer: vi mäter barnen, en del gör nya och barn som tidigare har en figur fyller på sin längd.

* Bokstäver: Alla barnen gör sin första bokstav. Vi använder oss av olika tekniker.

* Mitt hus: Alla barnen får fotografera av sitt hus.

              Trygghet

MÅL:: Alla ska känna att dom är viktiga och att vuxna är nära och bryr sig om . Alla ska känna  sig  trygga i gruppen.

* Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis.

* Vi gör nya kompissolar.

 *Vi läser ´Tio kompisböckerna`. Vi använder kompiskorten som ingår i serien.

* Vi kommer att använda UR.se: Ugglan och kompisproblemet.

* Samlingar: Vi har kort med barnens foto som vi använder på samlingen.

* Vi har tydliga rutiner  på avd.

*Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen

MÅL:  Vi vill visa barnen vår närmiljö och att vi ska vara rädda om dem.

Närmiljön:

*Vi går till sport och simhallen varje vecka.

 *Vi besöker biblioteket och lånar böcker.

* Vi går ner till idrottsplatsen och folkets park.

* Vi går till vattentornet och herrgården

* Vi använder oss av skogen som ligger intill förskolan.

MÅL:

* Vi vill visa barnen att det finns olika årstider

Höst:

* Vi samtalar och pysslar kring Hösten

*Vi gör iordning en höstvägg, som alla kan vara delaktiga med.

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: