Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2020-08-14 11:11 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om bråkräkning och tal i potensform. Du kommer att använda de fyra räknesätten vid bråkräkning och skriva tal i tiopotensform och grundpotensform. Kapitel 1Tal i Y-boken sid 6-57.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

• föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

• Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

• Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

• Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

• Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

• Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa 

Läxor kommer att ges kontinuerligt. Se planering nedan.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och läxor.

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  1. Skriva bråk i bråkform och blandad form
  2. Jämföra storleken på olika bråk
  3. Förkorta och förlänga bråk
  4. Addera och subtrahera bråk med olika nämnare
  5. Multiplicera och dividera bråk
  6. Skriva tal i potensform
  7. Räkna med potenser
  8. Skriva stora tal i tiopotensform och grundpotensform
  9. Räkna med stora tal i tiopotensform och grundpotensform

 Viktiga begrepp:

Bråkform, Täljare, Nämnare, Decimalform, Förlänga, förkorta, Enklaste form, Blandad form, MGN (Minsta Gemensamma Nämnare), Potens, Bas, Exponent, Tiopotens, Grundpotensform

 

Preliminär veckoplanering, Taluppfattning åk 8

Vecka

Ämnesinnehåll

sidor

34

Utdelning av bok, LPP

Orientering i kompletterande digitala läromedlet, clio

Fördiagnos (i Forms, digitalt)

 

 

35

Kan du det här? (socrative)

Begreppen s.7, intro till kapitlet

Andel, bråkform och blandad form, förlängning och förkortning, jämföra bråktal

Addition och subtraktion av bråk

Arbetsblad, rep/utmaning

Läxa 1, s.266

 

s.6-7

s.8-15

s.16-21

36

Multiplikation av bråk

Division av bråk

Problemlösningsstrategi 1-4

Rep/utmaning

Läxa 2, s.267

 

s.22-26

s.27-32

37

Potenser

Prioriteringsregler

Problemlösningsstrategi 5-8

Tiopotenser och grundpotensform

Läxa 3, s.268

 

 

s.33-37

 

s.38-42

38

Blandade uppgifter

Diagnos (ev i Forms)

Träna och utveckla tal

Förmågorna i fokus

Läxa 4

 

s.43-45

s.46-49

s.50-55

39

Repetition/fördjupning

Övningsprov 1 och 2

Matteprov

ev problemlösning, mattespel

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: