👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3

Skapad 2020-08-14 11:19 i Vasaskolan Ludvika
Mall för pedagogisk planering för Vasaskolan utifrån Ludvika kommuns mall.
Grundskola 3 Slöjd
Vi vill väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och verktygen inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap och verktyg för att öva upp motorik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss? Varför just detta?

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. 

 • Några materials egenskaper och vad de används till. 
 • Några materials ursprung, till exempel ull och trä. 
 • Verktyg och redskap. Vad de heter och hur de används på ett säkert och bra sätt. 
 • Hantverkstekniker som exempelvis sågning, sömnad, broderi, tovning och metalltrådsarbete. 
 • Att läsa och följa en skiss eller en arbetsbeskrivning. 
 • Att göra enkla beräkningar kopplat till ditt arbete. 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet. Undervisningen skall ge eleven en bra start och god grund för ett fortsatt lärande, att bekanta sig med de vanligaste materialen och verktygen inom ämnets ram. På ett ändamålsenligt sätt hantera redskap

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer att göra slöjdarbeten där du får möta olika material, tekniker och verktyg. Du kommer att jobba med textil i olika former och även metall och du kommer använda olika enklare redskap. 
 • Genom att se filmer, följa arbetsbeskrivningar och skisser, ha gemensamma och individuella genomgångar med läraren, jobba enskilt och i grupp
 • Inför varje arbete kommer någon form av planering göras och du gör en muntlig värdering när arbetet är färdigt. 
 • Vad kommer att bedömas?

 • Elevens förmåga att med vägledning utifrån egna idéer utforma skisser och mallar till ett slöjdarbete.

  Förmågan att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och verktyg.

  Elevens förmåga att följa enkla instruktioner.

  Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3