Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2020-08-14 11:13 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Att kunna hålla tal är viktigt, men hur håller man bra tal? Det är här vetenskapen om retorik kommer in. Vi ska titta på, läsa och analysera andras tal och sedan avsluta med ett prov där du får möjlighet att se en person hålla ett tal

Innehåll

Vad? Att kunna förstå ett tal och genomskåda talarens metoder att påverka

Varför? Det är viktigt att man kan förstå om en talare är seriös, om hen har bra källor och om talet påverkar på ett bra eller dåligt sätt

Genomförandet: genom att läsa om hur retoriska figurer påverkar och genom att se/läsa andras tal och analysera dem

Examination: skriftlig analys av tal som ses via YouTube och en utskrift av talet

Uppgifter

 • Analysera en del av Martin Luther Kings tal om frihet nedan. Texten är på engelska men det är väl inget problem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
  Sve  -
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
  Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  Elocutio: att välja språk och stil.
  Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 3 - Retorik

Centralt innehåll

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
E
C
A
Framförandets innehåll samt elevens säkerhet
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Språk och stil
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.
Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Analys av retorik
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: