Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hälsa

Skapad 2020-08-14 11:25 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under dessa veckor kommer vi att fördjupa oss inom hälsa, vi kommer gå igenom och gemensamt diskutera kosthållning, vikten av rörelse, psykisk hälsa samt förebyggande av skador. Lektionerna kommer bestå av en hel del teori blandat med att tillsammans diskutera hälsobegreppet. Vi kommer även testa på olika träningsformer såsom styrketräning, konditionsträning med mera.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att lära sig mer om hälsobegreppet, olika träningsformer, förebyggande av skador samt hur kroppen fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Tema hälsa

Tema hälsa Matris

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Väl godtagbara kunskaper
Mer än väl godtagbara kunskaper
Hälsa
Eleven är på god väg att kunna samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Att förebygga skador
Eleven är på god väg att kunna berätta om vad som kan orsaka skador i några lekar, spel och idrotter. Eleven vet också att man bör värma upp.
Eleven kan samtala om vad som kan orsaka skador i några lekar, spel och idrotter. Eleven vet också att man bör värma upp.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan ge några exempel på hur och varför aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om sina upplevelser av fysiska aktiviteter och kan förklara hur och varför aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Idh
Tema hälsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: