Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsrummet, ZickZack åk 5

Skapad 2020-08-14 11:13 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Du ska få lära dig att använda läsförståelsestrategier för att bli en bättre läsare och få mer kunskap och glädje av de texter du läser. Läs och njut!
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med läromedlet "ZickZack läsrummet" som är avsett för att öka läsförståelsen genom att använda olika lässtrategier när vi läser olika texttyper. Vi arbetar före läsningen med förförståelse och förkunskaper genom ordkunskap och begrepp. Sedan läser vi texten, ibland enskilt eller gemensamt. Efter läsningen tränas läsförståelsen genom reflektioner, svara på frågor muntligt och skriftligt. På raderna - svaret går att hitta i texten Mellan raderna - tränar lässtrategier för att förstå texten Bortom raderna - dra paralleller till egna erfarenheter samt reflektioner kring det lästa.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • Den berättande texten som berättar om fiktiva eller verkliga händelser skildrade i skönlitterär form, till exempel en saga.
 • Den beskrivande texten som beskriver och/eller informerar om hur något ser ut, är eller fungerar, till exempel en faktatext om djur.
 • Den förklarande texten som förklarar eller tolkar varför något är som det är, till exempel en faktatext som förklarar ett naturfenomen
 • Den instruerande texten som stegvis berättar om hur något ska göras, till exempel en instruktion eller recept.
 • Den argumenterande  texten som argumenterar för och/eller emot en tes, till exempel en insändare.
 • Den återberättande texten som berättar om något man har varit med om, till exempel en dagbokstext.

 

 Vi kommer att träna på förmågan att:

 • läsa och förstå olika texter.
 • återberätta innehållet i olika texter.
 • lyssna aktivt.
 • resonera om budskapet.
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt.
 • förstå fler ord och begrepp.

 

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.
 

Centralt innehåll 

Svenska
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk 
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Kunskapskrav 

Svenska

 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: