Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik (Matematikboken Y kap 1)

Skapad 2020-08-14 11:16 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
kapitel 1: Bråk och procent

Innehåll

Innehåll: 

 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • använda dig av sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga proble
 • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare
 • reflektera över jämförbarheten mellan andelar 
 • utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Veckoplanering 

Vecka 34: repetition med tilldelat häfte, diagnostest

Vecka 35: (1.1) Andelen och (1.2) Höjning och sänkning. taluppfattning och huvudräkning sidor 8 - 24 

Vecka 36:  (1.3) Hur stor är delen(1) och (2)? sidor 25 - 37

Vecka 37:(1.4) Det hela, (1.5) Ränta samt sammanfattning. sidor 38 -  50

Vecka 38: Blandade uppgifter, Kan du begreppen? kan du förklara? Storbritannien och Sverige. Problemlösning, test och diagnos. 

Vecka 39: Prov på måndag. 

* Jag kommer använda korta repetitionsuppgifter vid behov 

              

Viktiga begrepp 

andel, del, det hela, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrundning, decimalform, procentform, ränta och räntesats

Läxa  * om du inte är klar med uppgifter i minst två olika nivåer i varje avsnitt behöver du bli klar. 

Läxan hittar ni även bokens webbsida: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/laxor.html

Vecka 35: Läxa 1 

Vecka 36: Läxa 2

Vecka 37: Läxa 3

Vecka 38: Läxa 4

Läxor är en viktig repetitionsmaterial, så utnyttja läxorna att fördjupa förståelse i varje avsnitt. Process är det viktigaste!!! inte endast svaret. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Matematik Tal åk 8

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskap om taluppfattning och dess begrepp: • Talsystem • Positiva tal • Negativa tal • Potenser • Bas • Exponent • Enheter
Du förstår en del begrepp och kan använda en del begrepp på ett mindre säkert sätt EXEMPEL: Vilket tal är störst? -6,5 4 -2 0,125
Du förstår begreppen väl och kan till större del använda de på ett säkert sätt EXEMPEL: Ersätt bokstäverna med negativa tal så att likheten gäller R-Q = 30
Du förstår alla begrepp mycket väl och kan alltid använda de på ett säkert sätt
Metoder
Du ska • Kunna multiplicera/dividera med positiva tal mindre än 1 • Kunna räkna med negativa tal • Jämföra pris och vikt • Kunna räkna med potenser
Du kan använda enklare metoder för att lösa enklare rutinuppgifter Exempel: Beräkna 53
Du kan använda effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter Exempel: 5X/57 = 56
Du kan med säkerhet använda effektiva metoder för att lösa rutinuppgifter av svårare karaktär Exempel: 43 + 43 + 43 + 43 = 4 • 43 = 44
Kommunikation och resonemangsförmåga
Du använder ett enkelt matematiskt språk som omfattar delar av problemet och där tankegången är möjlig att följa
Du använder till viss del korrekt matematiskt språk och din lösning omfattar endast delar av uppgiften.
Du använder ett korrekt matematiskt språk på ett tydligt och strukturerat sätt. Din redovisning är lätt att följa
Problemlösning
Du kan använda metoder och välja enklare strategi för
Du förstår problemet nästan
Du förstår problemet helt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: