Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, år 5

Skapad 2020-08-14 11:22 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Detta är en mall som du kan kopiera till dig själv för att få de rubriker som ska användas då du skapar en LPP här i Unikum. Då du har gjort din första LPP med dessa rubriker kan du använda din egen LPP som mall nästa gång. Under varje rubrik står en kort beskrivning av vad som ska vara med under respektive rubrik. Mallen är framtagen av Värmdö kommuns rektorers utvecklingsgrupp i samråd med Helena Moreau höstterminen 2011. Som övergripande rubrik väljer du "LPP:" och namnet på arbetsområdet/ämnet. Tänk på att radera ordet "Kopia" som alltid står före rubriken då du har kopierat en LPP. Här till höger markerar du "Grundskola" och ämne/ämnen. Tänk på att när du tilldelar en LPP till en klass kommer LPP:n att synas under alla de ämnen som du har valt. Så ofta är det bra att endast markera ett ämne. Lycka till! PS: Hör gärna av dig till kommunens IUP-utvecklare (Annika Hofsten och Cecilia Dufva) med frågor.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska är ett språk som talas av väldigt många människor ute i världen. Genom att lära dig mer engelska kan du lättare få förståelse för, samt kommunicera med människor i andra länder.

Innehåll

Syfte

Under skolår 5 kommer vi att träna på att göra oss förstådda och förstå engelska i både tal och skrift.

Syftet med undervisningen är att du ska bli mer säker på att uttrycka dig på olika sätt t.ex. genom att använda omskrivningar eller förklara ord när du inte hittar rätt ord. 

Genom att träna på uttal, bygga upp ett ordförråd och träna på grammatik är målsättningen att du ska bli mer säker på att använda din engelska på olika sätt. 

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika engelska skrifter
 • kommunicera i tal och skrift på engelska och göra dig förstådd
 • skriva en kortare skönlitterär berättelse på engelska med korrekt stavning och grammatik.
 • läsa upp din berättelse för en mindre grupp/klassen med stöd av text och med godkänt uttal.
 • kunna berätta om hur vardagen ser ut för en familj i ett engelskspråkigt land.
 • kunna återberätta innehållet i en text du läst på engelska. 

Undervisning

Läromedlet Magic! 5 är utgångspunkten i vårt arbete. 

Vi tränar på att läsa olika typer av texter, att förstå och tolka dess innehåll. 

Genom att lyssna på talad engelska i olika medier som ex. film, musik och hörövningar tränar vi vår förståelse.

Vi skriver olika typer av texter där vi tränar på att uttrycka oss och utveckla såväl vårt ordförråd som förmågan att förmedla ett innehåll.

Vi tränar på olika grammatikövningar såväl skriftligt som muntligt. 

Muntliga övningar: samtal, dialog, återberättande och sketcher är återkommande inslag för att skapa självförtroende och säkerhet i att tala engelska. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska
 • läsa och förstå innehållet i olika engelska texter
 • kommunicera, uttrycka dig och göra dig förstådd i såväl tal som skrift på engelska
 • jämföra ditt eget liv och dina erfarenheter med människors vardagsliv i engelskspråkiga länder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: