Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2020-08-14 11:22 i Himnaskolan Linköping
Planering/ teori Skiss och att läsa om broar. Hållfasthet, olika typer av broar mm Genomförande trälim, tvingar, nubb, ståltråd, varmlim, färg och snöre Utvärdering Gemensam muntlig utvärdering
Grundskola 5 Teknik
Du ska i grupp bygga en bro som man kan köra över träbilar med, vara estetisk, ha en bom och vara så hållbar som möjligt.

Innehåll

Planering/ teori

Skiss och att läsa om broar. Hållfasthet, olika typer av broar mm.

Genomförande

trälim, tvingar, nubb, ståltråd, varm-lim, färg och snöre.

Utvärdering

Gemensam muntlig utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik elev

E
C
A
Konstruera, utveckla
Du kan bygga en enkel bro genom att pröva olika idéer.
Du kan bygga en utvecklad bro genom att pröva och ompröva olika idéer.
Du kan bygga en välutvecklad bro genom att pröva och ompröva olika idéer. Du hittar ett system för att använda olika idéer.
Arbetsprocess
Du bidrar till att välja handlingsalternativ som gör att arbetet går framåt
Du ger förslag och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Du ger förslag, värderar och diskuterar olika förslag som gör att arbetet går framåt.
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord. (intentionen = bygga en hållfast/billig/snygg bro)
Resonemang
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och lite varför det var så.
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så.
Du kan berätta hur er bro fungerade, vad som inte fungerade och varför det var så. Du kan jämföra med andra broar och se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: