Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5 - vt 2020

Skapad 2020-08-14 11:24 i Gylle skola Borlänge
Övergripande planering för religion åk 5 - ht 16
Grundskola 5 Religionskunskap
Under vårterminen i åk 5 kommer vi att lära oss om världsreligionerna Judendom och Islam.

Innehåll

Judendom och islam

Mål för arbetsområdet

När vi är klara med arbetsområdet judendom ska du kunna:

 • de mest grundläggande dragen om judendom
 • lite om judendomens historia
 • vad judendomens heliga skrifter heter
 • vad gudstjänstbyggnaden heter
 • var judendomen finns i världen
 • några högtider

När vi är klara med arbetsområde islam ska du kunna

 • de mest grundläggande dragen om islam
 • lite om islams historia
 • vad islams heliga skrift heter
 • vad gudstjänstbyggnaden heter
 • var islam finns i världen
 • några högtider

 

Undervisning

Under arbetet med religion under åk 5 kommer fokus att ligga på världsreligionerna Judendom och Islam.

 • Vi arbetar utifrån läromedelsboken "Plus Religion".
 • Vi kommer även att se på film och att arbeta med olika digitala källor.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt.
 • Vi kommer att diskutera religionerna i klassrummet.
 • Vi kommer att arbeta med olika uppgifter i två olika arbetshäften: ett om Judendom och ett om Islam.
 • Under arbetets gång kommer vi att ha två skriftliga prov: ett om Judendom och ett om Islam.

Bedömning

 • Efter avslutat arbetsområde om Judendom kommer du att bedömas genom ett skriftligt prov.
 • Efter avslutat arbetsområde om Islam kommer du att bedömas genom ett skriftligt prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: