Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska vt 2020 åk 4-6 Grubbeskolan

Skapad 2020-08-14 11:25 i Vår testskola Umeå
Planering för vårterminen 2020 i modersmål finska årskurs 4-6
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under vårterminen kommer vi att arbeta med årstiderna, finsk kultur och det finska språket. Vi arbetar bland annat i böckerna, ser korta filmer, bekantar oss med Kalevala och övar på nya ord och grammatik.

Innehåll

Finska planering för vt-2020

 

Tidsperiod: Vårterminen 2020 

 

• Innehåll:  

Under den här perioden kommer du att 

 • Årstiderna (dygnet, månader, veckodagar, klockan) 
 • Olika arbetsblad som befäster nya ord, flyt i läsningen, stavningsregler och grammatik
 • Finska flaggans historia
 • Kalevala - Finlands nationalepos. Vi bekantar oss med invånarna i Kalevala och författaren Elias Lönnrot
 • Påsken 

 

På lektionerna kommer vi att: 

 • lyssna och prata finska  
 • träna på nya ord på olika sätt 
 • arbeta med olika typer av enkla texter 
 • arbeta med förhållandet mellan ljud och bokstav, stavningsregler och grammatiska strukturer   
 • spela spel och sjunga sånger

  

Mål 

       du kan och vill använda mera finska när du pratar – motivation! 

       ditt ordförråd ökar. 

       du lär dig mera om det finska språket. 

       att du blir säkrare när du använder vokalerna o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

       att du får bättre flyt i din läsning. 

       du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

       att du får lära dig om finsk kultur, musik och traditioner. 

 

Syfte 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis utveckla kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

       formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status. 

Uppgifter

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

 • Kuukaudet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: