👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble

Skapad 2020-08-14 11:27 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Musik

Innehåll

Kursplan i ämnet:

Undervisningen i ämnet musik ska bland annat syfta till att eleverna utvecklar en förmåga att spela och sjunga i olika former och genrer.  

 

Arbetssätt och undervisning

Årskurs 4: En taggatrå

Årskurs 5: Yellow submarine 

Årskurs 6: Super trouper, Sweet home alabama


- En del lektioner kommer att ägnas helt åt ett instrument i taget. Hur de fungerar och rollen i ensemblen. 
- Sedan kommer vi att repetera instrumenten och spela i stor grupp varvat med mindre ensembler och öva självständigt. 

 

Visa vad du lärt dig:

Du kommer få visa dina kunskaper genom:

- Delaktighet i aktiviteterna
- En till en

 

Tidsram:

år 4-6: V. 34-43

 

Bedömning:

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under varje termin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Ensemble 4-6

Spela piano eller gitarr på en årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel)
Du deltar och tar några ackord med hjälp.
Du spelar delar av en enkel melodi, bidrar till att ackompanjera med några ackord.
Du spelar övervägande delar av en enkel melodi, byter ackord med flyt och med relativt passande karaktär.
Du spelar en enkel melodi, byter ackord med flyt och med passande karaktär.
Spela slagverk och/eller bas på en årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel)
Du försöker hålla en puls.
Du spelar och håller pulsen med viss säkerhet.
Du spelar relativt säkert, med tempo och puls.
Du spelar säkert med stadigt tempo och puls.