Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9

Skapad 2020-08-14 11:30 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Historia Svenska
Nu är det dags för ämnet historia. I fokus är världskrigen, men vi kommer även att studera FN.

Innehåll

Centralt innehåll - Vad?

- Vi kommer att studera världskrigen.

- Vi kommer att studera förintelsen.

- Vi kommer att studera FN.

 

Arbetssätt - Hur? 

- Genomgångar

- Instuderingsfrågor

- Filmklipp

- Eget arbete

 

Bedömning

- fördjupningsuppgift om andra världskriget

- argumenterande text om förintelsen

- källkritisk analys

 

Momentplanering:

 
Momentplanering Historia 

9B 

 

45 

Första världskriget 

 

Första världskriget 

 

Andra världskriget 

Andra världskriget 

46 

Andra världskriget 

Källkritik 

Eget arbete 

Eget arbete 

 

47 

Eget arbete 

Eget arbete 

Eget arbete 

Eget arbete 

 

48 

Eget arbete 

Eget arbete 

Eget arbete 

Eget arbete och deadline 

 

49 

Argumenterande text 

Argumenterande text 

Argumenterande text 

Argumenterande text deadline 

50 

Källkritisk analys 

Källkritisk analys 

deadline 

 

 

 

Uppgifter

 • Fördjupningsuppgift

 • Argumenterande text om förintelsen

 • Källkritisk analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Sv SvA
Andra världskriget, förintelsen och källkritik

F
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven har *grundläggande* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har *goda* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har *mycket goda* kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven visar det genom att föra *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Villkor och värderingar
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då *enkla* samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då *förhållandevis komplexa* samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då *komplexa* samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med *enkla och till viss del* underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med *utvecklade och relativt väl* underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med *välutvecklade och väl* underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra *enkla och till viss del* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra *utvecklade och relativt väl* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra *välutvecklade och väl* under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
Eleven kan föra *enkla och till viss del* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra *utvecklade och relativt väl* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra *välutvecklade och väl* underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven har tyvärr inte uppnått en godtagbar nivå.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett *i huvudsak* fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett *relativt väl* fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett *väl* fungerande sätt.

Hi Sv SvA
So/Svenska- ämnesövergripande arbete

F
E
C
A
Skriva texter
Du har inte visat att du kan variera din text t.ex. med textbindningar, språklig variation och språkliga normer.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa
Du har inte visat att du kan söka upp källor och utifrån det ta ut information som du sedan för resonemang kring huruvida det är trovärdigt eller ej.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Dina sammanställningar är ofullständiga på så sätt att de inte finns några beskrivningar eller förklaringar. Inget ämnesrelaterat språk samt ej fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: