Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering kap.1 "Tal och räkning"

Skapad 2020-08-14 11:43 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig - att beräkna uttryck med flera räknesätt och parenteser - om negativa tal - multiplikation och division av decimaltal - att göra beräkningar med vikt och volym

Innehåll

 

År 8  MATEMATIK: ”Tal” v 34-46

 

Vecka

06M

Arbetsområde

34

Mån

Tis

Tors

Uppstart

Dela ut böcker/skrivhäften/ genomgång kap. 1.1

Kap 1.1 klart/Problemlösning/gruppuppgifter

35

Mån

Tis

Tors

 

Genomgång kap. 1.2

Kap 1.2

Kap. 1.2 klart. Genomgång 1.3 /Problemlösning/gruppuppgifter

36

Mån

Tis

Tors

Kap. 1.3

Kap. 1.3 klart

Genomgång kap. 1.4 /Problemlösning/gruppuppgifter

37

Mån

Tis

Tors

Kap. 1.4 klart

Genomgång kap. 1.5

Kap.1.5 /Problemlösning/gruppuppgifter

38

Mån

Tis

Tors

Kap 1.5 klart

Studiedag

Extra tid/repetition

Extra tid/repetition

39

Mån

Tis

Tors

Extra tid/repetition

Prov kap.1

Genomgång av kap. 2.1

40

Mån

Tis

Tors

Genomgång av prov

Kap.2.1

Kap.2.1 klart/ Problemlösning/gruppuppgifter/omporv!

41

 

Mån

Tis

Tors

Genomgång Kap.2.2

Kap. 2.2 klart

Genomgång kap.2.3/Problemlösning/gruppuppgifter

42

Mån

Tis

Tors

Kap.2.3

Kap. 2.3 klart. Genomgång kap.2.4

Kap. 2.4 /Problemlösning/gruppuppgifter

43

Mån

Tis

Tors

Kap.2.4 klart

Genomgång 2.5

Kap.2.5 klart

44

 

Höstlov!!!

45

Mån

Tis

Tors

Repetition

Repetition

Repetition

46

Mån

Tis

Tors

Repetition

Prov

Genomgång prov

 

 

 

 

Kap.1

 

 

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

Taluppfattning s.21                TEMA s. 30 – 31                 Fundera och diskutera s. 32

 

Blandade uppgifter s.33-34   Träna mera s.35-37               Fördjupning s.38

 

Problemlösning s. 39-40

 

Matteappen

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen
  • Ha koll på de genomgångar inför provet som läraren haft

 

 

 

 

 

Kap.2

 

 

 

Taluppfattning s.53               TEMA s. 64-65                    Fundera och diskutera s.71

 

Blandade uppgifter s.72-73   Träna mera s.74-75               Fördjupning s.77

 

Problemlösning s. 78

 

Matteappen

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen
  • Ha koll på de genomgångar inför provet som läraren haft

 

Matriser

Ma
Matteplanering kap.1 "Tal och räkning"

Visar inte godkända kunskaper
Visar grundläggande kunskaper
Visar goda kunskaper
Visar mycket goda kunskaper
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier.
Resonemang
Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: