Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd - textil ht/vt 20

Skapad 2020-08-14 12:10 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 3 Slöjd
Planeringen beskriver det övergripande innehållet för åk 3 i textilslöjd ht/vt 20.

Innehåll

Under denna första termin i textilslöjd kommer eleverna att få möta olika typer av textila tekniker och lära sig att arbeta med några olika textila verktyg och material. Vi kommer bland annat att arbeta med handsömnad, broderi, färglära och design.

 

Slöjd

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd Åk 3, Hultsbergsskolan

Syftesmål 1

Framställa och formge föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
Bedömningsunderlag
Följande kunskapskrav ligger till grund för bedömning
Når ej förväntade kunskapskraven för årskursen
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå förväntade kunskapskrav för årskursen
Stödinsatser krävs
Når förväntade kunskapskrav för årskursen
Når förväntade kunskapskraven för årskursen väl
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.

Syftesmål 2

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syfte med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekt.
Bedömningsunderlag
Följande kunskapskrav ligger till grund för bedömning
Når ej förväntade kunskapskraven för årskursen
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå förväntade kunskapskrav för årskursen
Stödinsatser krävs
Når förväntade kunskapskrav för årskursen
Når förväntade kunskapskraven för årskursen väl
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.

syftesmål 3

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Bedömningsunderlag
Följande kunskapskrav ligger till grund för bedömning
Når ej förväntade kunskapskraven för årskursen
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå förväntade kunskapskrav för årskursen
Stödinsatser krävs
Når förväntade kunskapskrav för årskursen
Når förväntade kunskapskraven för årskursen väl
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.

syftesmål 4

Tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.
Bedömningsunderlag
Följande kunskapskrav ligger till grund för bedömning
Når ej förväntade kunskapskraven för årskursen
Åtgärdsprogram skall upprättas eller finns redan upprättat
På väg att nå förväntade kunskapskrav för årskursen
Stödinsatser krävs
Når förväntade kunskapskrav för årskursen
Når förväntade kunskapskraven för årskursen väl
Eleven når ej kunskapskraven för denna årskurs
Eleven är på väg att nå de förväntade kunskapskraven för denna årskurs.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven når de förväntade kunskapskraven för årskursen väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: