Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2020-08-14 12:04 i Edsskolan Östhammar
Grundskola F
Genom att vara ute mycket i vår omgivning kommer vi att se och upptäcka hur årstiderna förändrar vår natur. Vi kommer att lära oss namn och fakta på flera djur och växter.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få delta i mindre grupp för att göra fältstudier i naturen. 

Du kommer få dokumentera i din no-bok. 

Du kommer få plocka blommor och blad för att sortera och studera dem.

Du kommer att få lära dig om allemansrätten som gäller i vår natur.

Du kommer få lära dig mer om att källsortera skräp.

Matriser

NO åk 1

Året runt i naturen

ÅK1
Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
Jag kan namnen på de fyra årstiderna och hur växlingarna syns i naturen. Jag känner till hur något djur anpassar sig till årstiderna.
Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Jag kan namnen på 5 olika blommor eller träd. Jag kan berätta lite fakta om en blomma/ett träd.
Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kropp och hälsa

ÅK1
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
Jag vet några saker jag behöver för att må bra.
Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Kraft och rörelse

ÅK1
Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning

ÅK1
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Källsortering-jag kan sortera några föremål av olika material.
Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
Jag kan göra experiment med is och vatten.
Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap

ÅK1
Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Jag känner till några väsen från sagor. Jag kan dramatisera eller på annat sätt återberätta om några sagor.
Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt anpassas efter åldersgrupp

ÅK1
Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Jag har sett förändringar i naturen och visat det i min bok.
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Jag har undersökt vad som händer när olika saker läggs i vatten, vad som flyter och sjunker.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Jag kan rita och skriva om mina experiment i min bok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: