Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk 8 del 1

Skapad 2020-08-14 12:05 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Under denna kurs kommer eleverna att få lära sig mer om de små delar som kroppen är uppbyggd av, dvs celler samt hur de bilder organ och organsystem vars samarbete är nödvändig för kroppens funktion. Samt hur ämnen transporteras i vår kropp och om vårt försvar

Innehåll

Syfte

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Konkretisering

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • att det finns olika typer av celler
 • förstå cellens uppbyggnad, förökning och arbete
 • Kunna beskriva olika vävnader
 • kunna redogöra för de viktigaste organen i kroppen
 • kunna beskriva vanliga sjukdomar
 • beskriva samband i människokroppen genom att använda begrepp från området

Undervisning/arbetssätt

Undervisning

Vi kommer att arbeta med området i boken på sidorna 120-145 och sidorna 158-181, ha genomgångar, diskussioner, planera och genomföra laborationer, skriva laborationsrapport och se filmer

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper dels genom deltagande i diskussioner på lektionstid men även vid ett avslutande prov.
Laborationer och laborationsrapporter kommer också att bedömas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: